مقالات   
 

 ساخت پیاده‌راه‌های گردشگری در مراکز شهری

عنوان مقاله: بررسی امکان ایجاد پیاده‌راه‌های گردشگری در مراکز شهری؛ موردشناسی: مرکز شهر زنجان / نویسندگان: آمنه جوری، رحیم سرور، جاوید منیری ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: یکشنبه 23 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی امکان ایجاد پیاده‌راه‌های گردشگری در مراکز شهری؛ موردشناسی: مرکز شهر زنجان
نویسندگان: آمنه جوری، رحیم سرور، جاوید منیری
انتشاریافته در : نشریه‌ی «جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای»، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱۵، تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
شهرها یادگارهای زمان‌های گذشته را در دل خود جای داده و میراث‌دار فرهنگ‌ها و تمدن تاریخی خود هستند که اکثر این یادمان‌ها در بخش مرکزی شهرها که اغلب قدیمی‌ترین بخش شهرند، جای دارند. امروزه این یادمان‌های تاریخی و تمدنی بشر به همراه سایر جاذبه‌های شهری؛ مانند مراکز خرید و پذیرایی و...، مجموعۀ متنوعی از قابلیت‌های گردشگری را در خود جای داده‌اند که در صورت توجه و هدایت مناسب می‌تواند به ارتقای گردشگری و در نتیجه توسعۀ شهری بینجامد. از جملۀ این ابزارها، طراحی و ایجاد یا تقویت مسیرهای گردشگری پیادۀ شهری براساس ضوابط و معیارهای مربوطه است. بخش مرکزی شهر زنجان نیز با دارابودن جاذبه‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، خرید، پذیرایی و... می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی مناسب، پذیرای گردشگران بسیار بوده و به تقویت گردشگری شهری منجر شود. مقالۀ حاضر با هدف بررسی امکان احیاء پیاده‌راه‌های مرکزی شهر زنجان برای استفاده گردشگران و شهروندان و دستیابی به استراتژی‌ها و راهکارهای مورد نیاز، به بررسی مبانی نظری موضوع و سابقۀ آن در سطح جهان و ایران و مزایای ایجاد آن پرداخته و ضمن توصیف بخش مرکزی زنجان از نظر توزیع جاذبه‌ها و کیفیت معابر و تعریف مسیرهای پیادۀ گردشگری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای آن را از طریق تحلیل سوات (SWOT) ارزیابی کرده و در نهایت استراتژی‌های تهاجمی و راهکارهای مورد نیاز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها :
گردشگری شهری، مسیرهای پیاده‌ی گردشگری، تورهای پیاده‌ی گردشگری، بخش مرکزی شهر زنجان.

 
 نظرات