مقالات   
 

 بررسی انواع بام های سبز

عنوان مقاله: بررسی انواع بام های سبز و کاربرد فناوری های نوین آن در صنعت ساختمان...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 22 اردیبهشت 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
بررسی انواع بام های سبز و کاربرد فناوری های نوین آن در صنعت ساختمان


نویسندگان:
سید مهدی محمودی هاشمی، فرزاد منجمی، فاطمه سادات حسنیان مهر

چکیده:
با توجه به مصرف بی رویه انرژی های تجدید ناپذیر و آسیب های زیست محیطی، وضعیت انرژی جهان در مرحله بحرانی قرار دارد که چاره اندیشی در این زمینه راهگشایی برای بقا و حفظ محیط زیست برای نسل آینده خواهد بود. در این راستا بایستی طراحی ها را به سمتی سوق داد که استفاده از منابع پایان پذیر به حداقل اندازه برسد. توجه به طبیعت از جمله روش هایی است که در جهت کمک به مسائل زیست محیطی حائز اهمیت است زیرا درعین حفظ منابع ارزشمند شرایط محیط زیست سالم تری ایجاد می شود امروزه متناسب بودن کمیت ها و کیفیت های معماری به نخستین دغدغه معماران تبدیل شده است که در رویکرد زیست محیطی عنوان هایی مانند معماری پایدار و معماری سبز بررسی می شود به همین دلیل توسعه بام سبز در کشور موضوع مهمی به حساب می آید و می بایست در سطحی کلان بکارگرفته شود تا بتوان از طریق آن به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان رسید.مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و هدف از آن استفاده از معیارهای توسعه پایدار جهت توجیه نمودن استفاده از بام سبز در صنعت ساختمان می باشد.


کلیدواژگان:
بام سبز، ذخیره انرژی، سبز بام، محیط زیست


سومین ھمایش ملی فناوری ھای نوین صنعت ساختمان
مشھد مقدس - سالن صبا
20 و 21 شھریور 1393


 
 نظرات