مقالات   
 

 مدیریت استراتژیک در بنگاه‌های کوچک و متوسط

عنوان مقاله: بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور / نویسنده: محمدمهدی بهرام زاده...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 7 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور
نویسنده: محمدمهدی بهرام‌زاده

چکیده :
امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخشهای تولید، صنعت و بازار محصولات را با چالشهای متعددی روبرو ساخته است. این چالش ها سازمان ها را ملزم می سازد که با بکارگیری سیستم های جدید مدیریتی و پیاده سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحکم نماید و به موقعیتی همراه با پیشرفت مستمر دست یابند. از طرف دیگر شرکت های کوچک و متوسط (SME) با توجه به ویژگی های منحصر بفردشان و شناخت مزیت های رقابتی و میزان رقابت پذیری محصولات SME ها در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آینده صنعتی و تبیین برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدت می باشد.مقاله حاضر در نظر دارد تا مزایای استفاده از مدیریت استراتژیک در SME ها را بر شمرده و تاثیر آن را در افزایش رقابت پذیری این بنگاهها در جهت توسعه صادرات مورد تحلیل قرار دهد. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف SME ها ، استراتژی های موثر جهت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی ارائه می شود. در این راستا مقاله می کوشد با بررسی متغیرهای مرتبط با سه استراتژی رقابتی پورتر(تمرکز، تمایز و رهبری هزینه)، بهترین استراتژی ممکن را برای افزایش سهم بازار و رقابت پذیری SME ها در عرصه جهانی ارائه دهد.

کلیدواژگان :
موسسات کوچک و متوسط (SMEs)، مدیریت استراتژیک، رقابت پذیری

 
 نظرات