مقالات   
 

 فضاهای باز آموزشی و دلبستگی مکان

نام مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر دلبستگی مکان در فضاهای باز آموزشی / پدیدآورندگان: محمدمهدی گودرزی سروش ، وحید قربانی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر دلبستگی مکان در فضاهای باز آموزشی
پدیدآورندگان: محمدمهدی گودرزی سروش ، وحید قربانی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مدیریت شهری» (شماره‌ی ۳۹، تابستان ۱۳۹۴)
شمار صفحه‌ها: ۱۰
فرمت : PDF
اندازه‌ی فایل: ۴.۸۰ مگابایت

چکیده :
نیاز انسان به تعامل عاطفی با مکانی که در آن زندگی می‌کند، یا به سخن دیگر، دلبستگی به مکان از مهم‌ترین ابعاد رابطه و پیوند انسان و مکان است که باید مورد توجه معماران، طراحان و برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد. با ارزیابی انجام‌گرفته در دانشگاه‌ها، ملاحظه می‌شود که بخش بزرگِ آن را دانشکده‌ها و کلاس‌های درس و دیگر فضاهای بسته تشکیل می‌دهند و همه‌ی توجه برنامه‌ریزان و طراحان معطوف به فضاهای درونی است. در این میان، منظر و فضاهای باز مغفول مانده‌اند و توجهی شایسته به آن‌ها نشده است. در دانشگاه های ایران مطالعه‌ها و پژوهش‌هایی کاربردی با هدف ارتقای کیفیت فضاهای باز دانشگاه‌ها در خدمت یادگیری دانشجویان، به جز چند مورد جزئی انجام نگرفته است. در این راستا با توجه به خلاء علمی و حرفه‌ایِ موجود، می‌توان از دانش معماری و حرفه‌ی منظر کمکی شایان‌توجه گرفت. از همین رو، این پژوهش کوشیده است بر پایه‌ی مرور متن‌ها و اسناد مرتبط در این حوزه، ضمن ارائه‌ی تعاریف دلبستگی به مکان، به بررسی علل و عوامل دخیل در آن بپردازد.
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. نمونه‌ی آماری شامل مجتمع‌های آموزشی دانشگاه آزاد همدان، دانشگاه بوعلی‌سینای همدان و دانشگاه امام صادق تهران می‌باشد. بر پایه‌های دستاوردها و یافته‌های پژوهش، هویت مکان، دلبستگی عاطفی، افزایش کیفیت فضای کالبدی و پیوند اجتماعی، بر دلبستگیِ مکانی دانشجویان نسبت به فضاهای باز آموزشی دانشگاه‌ها اثری معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها :
دلبستگی به مکان، هویت مکان، کیفیت فضای کالبدی، پیوند اجتماعی، فضای باز آموزشی.

 
 نظرات