مقالات   
 

 تاثیرات اجتماعی احداث تونل‌های شهری

عنوان مقاله: ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث تونل‌های شهری؛ مطالعه‌ی موردی: تونل بزرگراه حکیم در محدوده‌ی پارک جنگلی چیتگر / نویسندگان: سحر زینلی، میثم جلالی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: یکشنبه 13 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث تونل‌های شهری؛ مطالعه‌ی موردی: تونل بزرگراه حکیم در محدوده‌ی پارک جنگلی چیتگر
نویسندگان: سحر زینلی، میثم جلالی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۲.

چکیده :
ارزیابی اجتماعی، فرآیند تهیه چارچوب برای اولویت بندی، جمع آوری، تحلیل و دسته بندی اطلاعات اجتماعی و مشارکت در طراحی و ارائه عملیات توسعه‌ شهری است. پیامدهای پیش بینی نشده پروژههای توسعه شهری میتوانند منافع و مزایای این پروژه‌ها را به شدت کاهش دهند و از همین جا است که ارزیابی تأثیرات اجتماعی اهمیت می‌یابد. از آنجایی که این موضوع در پروژه‌های عمرانی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است، در تحقیق حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه احداث تونل بزرگراه حکیم در کلان شهر تهران به روش ماتریس سریع مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش به هر یک از پیامدهای طرح بر حسب تاثیرشان بر محیط اجتماعی امتیاز داده شده است که در نهایت ارزیابی بر مبنای این امتیازات انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بیشترین امتیاز منفی پیامد فعالیت‌های فاز ساختمانی پروژه بر محیط اجتماعی و فرهنگی، مربوط به پارامتر ترافیک با شدت کم می باشد. امتیاز پیامدهای پروژه در فاز بهره‌برداری بر محیط اجتماعی و فرهنگی ۷۴+ بهدست آمد که بیشترین اثر مثبت مربوط به کاهش ترافیک با شدت زیاد می باشد.

کلیدواژگان :
ارزیابی تاثیرات اجتماعی، پارک جنگلی چیتگر، تونل شهری.

 
 نظرات