مقالات   
 

 الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در بودجه‌ی عمرانی ‌

نام مقاله: به‌کارگیری الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی عمرانی در شهرداری اصفهان / پدیدآورندگان: نعمت اکبری، محبوبه حسینی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 خرداد 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: به‌کارگیری الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی عمرانی در شهرداری اصفهان
پدیدآورندگان: نعمت اکبری، محبوبه حسینی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «اقتصاد و مدیریت شهری» (شماره‌ی ۱۱، تابستان ۱۳۹۴)
شمار صفحه‌ها: ۲۲
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۶۹۰ کیلوبایت

چکیده :
با پیچیده شدن شکل‌گیری شهرها و افزایش مسائل آن‌ها، شهرداری‌ها با به‌کارگیری استراتژی‌هایی مانند استراتژی توسعه‌ی شهری (CDS) به مدیریت مسائل شهری می‌پردازند. این پژوهش ،مطالعه‌ای توصیفی ـ تحلیلی است که به موضوع به‌کارگیری الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در راستای تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی عمرانی شهرداری اصفهان پرداخته و هدف آن، شناسایی مهم‌ترین محدودیت‌ها و بخش‌های غیراولویت‌دار در خصوص تخصیص بودجه‌ی عمرانی، آرمان‌های الگو و تعیین میزان تأثیر ردیف‌های بودجه‌ی عمرانی در تحقق اهداف CDS و بررسی میزان دست‌یابی به اهداف CDS در روش کنونی بودجه‌ریزی است.
جامعه‌ی آماری، همه‌ی خبرگان و کارشناسان در حوزه‌ی برنامه و بودجه و معاونان دیگر بخش‌های شهرداری اصفهان می‌باشد و نمونه‌ای به حجم یازده نفر به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند، برگزیده شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل مقادیر در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ الگوی برنامه‌ریزی آرمانی به کار گرفته شد. برخی از داده‌های مورد نیاز، با پرسش‌نامه و دیگر داده‌ها از اسناد و مدارک شهرداری استخراج ‌شدند. با تصریح الگو به سه شکل، نتایج کامل‌ترین الگو حاکی از آن بود که به دلیل عدم‌استفاده از الگوهای مناسب برای برنامه‌ریزی اعتبارات و تکیه‌ بر قدرت چانه‌زنی، تخصیص بودجه در هیچ‌ یک از سال‌ها در راستای دست‌یابی به اهدافCDS نبود و اعتبارات در برخی از ردیف‌ها بیش ‌از اندازه و در برخی کم‌تر از حد لازم در نظر گرفته شده بودند و استفاده از الگوی پژوهش می‌تواند ابزاری سودمند در تعیین مقادیر بهینه در سال‌های آینده باشد.

کلیدواژه‌ها :
تخصیص منابع، بهینه‌یابی، برنامه‌ریزی آرمانی، بودجه‌ی عمرانی، استراتژی توسعه‌ی شهری.


 
 نظرات