مقالات   
 

 مشارکت مردم در طرح‌هاى سامان‌دهى محله‌ها

عنوان مقاله: مشارکت مردمى در تهیه‌ی طرح‌هاى سامان‌دهى و توسعه‌ی محله‌اى (نمونه‌ی موردى: محله‌ی امیرآباد گل‌ها) / نویسندگان: مرجان شرفی، فاطمه رشیدی‌فر، ناصر برک‌پور ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: دوشنبه 26 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مشارکت مردمى در تهیه‌ی طرح‌هاى سامان‌دهى و توسعه‌ی محله‌اى
(نمونه‌ی موردى: محله‌ی امیرآباد گل‌ها)
نویسندگان: مرجان شرفی، فاطمه رشیدی‌فر، ناصر برک‌پور
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۲، تابستان و پاییز ۱۳۸۹.

چکیده :
عصر حاضر می تواند نقطه عطف و آغاز دورها ی باشد که در آن مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی، تصمیم گیری و آینده جامعه شهری به سمتی سوق داده شود که در آن زمینه همیاری برنامه ریزان شهرو مردم در تهیه طرح ها و برنامه­های توسعه شهری فراهم آید. با توجه به این امر، در این مقاله پس از بررسی اجمالی نظریه های مشارکت، عملیاتی کردن آن ها از طریق معرفی تکنیک های رایج و روزآمد در کشورهای پیشرو در امر مشارکت، مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا تبدیل دیدگاه ها و نظریه های مشارکتی در شهرسازی به روش ها و تکنیک های عملی، اهمیت ویژها ی دارد. تا زمانی که این نظریه ها عملیاتی نشده­ا ند امکان تحقق آن ها وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به ملاحظات نهادی و قانونی مختلف در کشورهای گوناگون، چگونگی استفاده از این روش ها نیز باید متناسب با ملاحظات فوق مورد توجه قرار گیرد. در ادامه، روند تهیه طرح ساماندهی بخشی از محله هشت شهرداری منطقه شش (محله امیرآباد گلها) تهران با رویکرد مشارکت به اختصار آمده است. در این طرح سعی گردیده برخی از تکنیک های مشارکتی معرفی شده، با توجه به شرایط زمانی، مکانی و همچنین محدودیت های پیش رو، در عمل به کار گرفته شود. آنچه در این طرح اهمیت بیشتری داشته، طی کردن فرایندی صحیح و مشارکتی بوده است.

کلیدواژه‌ها :
مشارکت مردمی، تکنیک‌های مشارکت، کیفیت زندگی، مکان‌سنجی.

 
 نظرات