مقالات   
 

 مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی

عنوان مقاله: مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS...

ارسال کننده: علی مجیدى
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 آبان 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS


نویسندگان:
شهریار افندی‌زاده، مهرداد شریعت


کلیدواژگان:
ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی،مکان‌یابی، پوشش دهی، انحراف تقاضا، خطوط هم تراز


نشریه علمی– پژوهشی امیرکبیر
(مهندسی عمران و محیط زیست)
دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، تابستان 1392
 
 نظرات