مقالات   
 

 مدلی برای توسعه‌ی حمل‌ونقل جاده‌ای

عنوان مقاله: مدل تأثیر توسعه‌ی حمل‌و‌نقل جاده‌ای بر رشد ارزش‌افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون‌برداری / نویسندگان: عبدالرضا رضایی ارجرودی، آمنه تسبیحی، رضا موسوی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: شنبه 15 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مدل تأثیر توسعه‌ی حمل‌و‌نقل جاده‌ای بر رشد ارزش‌افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون‌برداری
نویسندگان: عبدالرضا رضایی ارجرودی، آمنه تسبیحی، رضا موسوی

چکیده :
حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این میان بخش حملونقل جاده ای در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که از بین شیوههای مختلف جابجایی مسافر در کشور، بیش از ۹۰ درصد آن توسط جاده انجام میگیرد. بر همین اساس ضرورت اهمیت و توجه به بخش حملونقل جادهای کشور آشکار میشود، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هریک از عوامل بخش حمل و نقل جاده ای در تأمین بازده اجتماعی- اقتصادی جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه به شمار می رود . در این مقاله نقش توسعه بخش حمل و نقل جاده ای بر رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۹۰-۱۳۵۳ بررسی می گردد . برای تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که در بلندمدت توسعه بخش حمل و نقل جادهای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین چگونگی تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جادهای بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها :
حمل‌ونقل جاده‌ای، رشد اقتصادی، مدل خودرگرسیون‌برداری، VAR.

 
 نظرات