مقالات   
 

 مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه

نام مقاله : مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با به‌کارگیریِ روش رگرسیون لجستیک...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: پنجشنبه 23 شهریور 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.‌

نام مقاله : مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با به‌کارگیریِ روش رگرسیون لجستیک
پدیدآورندگان : میرنجف موسوی ، رسول یزدانی چهاربرج
انتشاریافته در : نشریه‌ی «پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری» (دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۳، پاییز ۱۳۹۳)
شمار صفحه‌ها : ۱۹
فرمت : PDF
اندازه‌ی فایل : ۱.۲۳ مگابایت

چکیده :
رشد جمعیت و گسترش شهری در دهه‌های اخیر در شهر مراغه باعث تغییر پوشش/کاربری زمین در پیرامون شهر شده، به گونه‌ای که مساحت شهر از ۳۵۰ هکتار در سال ۱۳۵۳ به حدود ۱۷۹۹ هکتار در سال ۱۳۹۰ رسیده است. شناخت عوامل مؤثر بر گسترش شهری و مدل‌سازیِ تأثیر آن‌ها در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ضروری است. عوامل تأثیرگذار را می‌توان به دو دسته‌ی متغیرهای بیوفیزیکی و اجتماعی ـ اقتصادی بخش‌بندی کرد. با توجه به قابلیت‌های مدل رگرسیون لجستیک در شناخت عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و بیوفیزیکیِ تأثیرگذار بر رشد شهر، از این مدل برای تحلیل عوامل رشد شهر مراغه در ۲۲ سال اخیر و پیش‌بینی روند گسترش شهر در ۲۲ سال آینده بهره‌گیری شده است. میزان Pseudo R-square و ROC برای این مدل نیز به‌ترتیب ۲۷۶۴/۰ و ۸۵۳۷/۰ به‌دست آمد، که به دلیل قرار داشتن در محدوده‌ی پذیرفتنی، تأییدکننده‌ی مدل‌سازی‌اند. حساسیت‌سنجی مدل برای شناخت میزان تأثیر متغیرها با بهره‌گیری از روش حذفِ هرکدام از متغیرهای مستقل در هر بار اجرای مدل، حاکی از تأثیر بیش‌تر فاصله از زمین‌های شهری و در مرحله‌ی بعد متغیرهای ارتفاع، فاصله از کاربری‌های صنعتی، فاصله از زمین‌های کشاورزی و فاصله از جاده‌های دسترسی در رشد شهر طی ۲۲ سال اخیر است.

کلیدواژه‌ها :
عوامل توسعه‌ی شهری، گسترش شهری، روش مدل‌سازی رگرسیون لجستیک، شهر مراغه.

 
 نظرات