مقالات   
 

 نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله

نام مقاله: بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله / پدیدآورندگان: بهمن زندی، محمدرضا سرمدی، ناهید کریمی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 2 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله
پدیدآورندگان: بهمن زندی، محمدرضا سرمدی، ناهید کریمی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «آموزش محیط زیست و توسعه‌ی پایدار»، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
این پژوهش در پی تبیین نیازهای آموزشی شهروندان تهرانی بر اساس هدف اصلی "شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مردم تهران، در زمینة زلزله" انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جهت تعیین نیازهای آموزشی از روش نیازسنجی مبتنی بر مدل سه‌بُعدی کافمن، گوریکان و جانسون استفاده شده است. جامعة آماری این مطالعه، جمعیت شهر تهران (بر اساس آمار سال ۱۳۸۵، بالغ بر ۷۷۹۷۵۲۰ نفر) بوده است؛ که از میان آن‌ها ۷۵۰ نفر نمونه، شامل ۷۰۰ نفر شهروند با روش تصادفی طبقه‌ای از پنج منطقة شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران و نیز ۵۰ نفر متخصص و مسئول به روش غیراحتمالی و هدفمند، جهت پژوهش انتخاب شده‌اند. پژوهشگران با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و جستجو در سایت‌های اینترنتی مرتبط با امر دفاع غیرنظامی، فهرستی نسبتاً کامل از مصادیق دفاع غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله در شهر تهران استنتاج نموده و با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته در طیف لیکرت (چهارگزینه‌ای) داده‌های موردنیاز را از نمونه‌های آماری گردآوری نموده‌اند. تحلیل اطلاعات جهت نیازسنجی، مقایسة نظرات بین ‌گروه‌ها و اولویت‌بندی نیازها؛ توسط نرم‌افزار SPSSو آزمون فریدمن انجام گرفته است. اولویت‌بندی کلی در میان سه بخش مذکور مشخص نموده که نیازهای آموزشی مربوط به مهارت‌های کاهش آسیب‌پذیری قبل از وقوع زلزله در اولویت اول قرار دارد. علاوه بر این، مقایسة نیازهای آموزشی به تفکیک مشخصات جمعیت‌شناختی (جنسیت، گروه، میزان تحصیلات و منطقة محل سکونت) در این پژوهش نشان‌دهندة آن است که مشخصات مذکور بر نیازهای آموزشی افراد تأثیری ندارند.

کلیدواژگان :
نیاز آموزشی، آموزش شهروندی، بحران، زمین‌لرزه، دفاع غیرنظامی.

 
 نظرات    
 
م افتخاری 14:42 شنبه 30 بهمن 1395
0
 م افتخاری
به نظر می‌رسد در مواقع بحران از بروز یک تصادف خیابانی گرفته تا یک آتش سوزی به دلیل نداشتن آموزش‌های لازم ، برخورد مناسبی از خود بروز نمی‌دهیم که در این میان رسانه‌ها نیز تلاش موثر و مفیدی از خود بروز نمی‌دهند. لذا بد نیست در هر قالبی که امکانش هست نسبت به ارتقاء دانش عمومی و از آن مهم‌تر مانورهای عملی کوشا باشیم