مقالات   
 

 ضوابط ساخت‌و‌ساز در مناطق کوهپایه‌ای

عنوان مقاله: تدوین ضوابط و مقررات ساخت‌و‌ساز در مناطق کوهپایه‌ای (مطالعه‌ی موردی: محله‌ی باغ‌شاطر تهران) / نویسندگان: ساسان صالحی میلانی، مریم محمدی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: سه شنبه 14 شهریور 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تدوین ضوابط و مقررات ساخت‌و‌ساز در مناطق کوهپایه‌ای
(مطالعه‌ی موردی: محله‌ی باغ‌شاطر تهران)
نویسندگان: ساسان صالحی میلانی، مریم محمدی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۳، زمستان ۱۳۸۸.

چکیده :
حفاظت و نگه‌داشت مناطق کوهپایه‌ای به لحاظ ویژگی های طبیعی، محیطی و منظری و هویت منحصر به فرد آنها ضروری است. این در حالی است که علی رغم وجود نمونه های موفق معماری و شهرسازی کوهپایه ای در ایران، ضوابط و مقررات مدونی در زمینه شیوه ساخت و ساز در این مناطق موجود نیست . این مقاله بر آن است تا فرآیندی جامع و روشمند را در راهبری و توسعه مناطق کوهپایه ای رائه دهد. روش مورد استفاده تحقیق، مشتمل بر شناخت ویژگی های مثبت و منفی این سایت ها، بررسی نمونه فرآیند تدوین ضوابط و مقررات جهانی توسعه در این مناطق ، متناسب سازی فرآیند کلی تدوین ضوابط و مقرارت ساخت و ساز با شرایط تهران، ارائه معیارهای پهنه بندی مناطق کوهپایه ای و تدوین الگوی ضوابط و مقررات در پهنه های همگون در نمونه ای از مناطق کوهپایه ای شمال شهر تهران است. نتایج حاصل از مبانی نظری نشان میدهد ، پهنه بندی به منظور تدوین ضوابط ساخت و ساز در مناطق کوهپایه ای علاوه بر ملاحظات معمول باید برا اساس معیارهای: خطوط تراز ارتفاعی، شیب بندی و دید و منظر(کریدورهای بصری و دید به عناصر شاخص) صورت گیرد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز باید مشتمل بر ضوابط ارتفاعی و عقب نشینی ، حداکثر سطح اشغال، نحوه سازمان دهی عرصه و اعیان، حداقل تفکیک، تناسب فضای باز نسبت به سطح زیربنا و... باشد.

کلیدواژه‌ها :
ضوابط و مقررات ساخت‎وساز، الگوی ساخت‌وساز، منطق کوهپایه‌ای، پهنه‌بندی مناطق.

 
 نظرات