مقالات   
 

 پیوستگی توده و فضا در پهنه‌های شهری

نام مقاله: تحلیلی بر ابعاد پیوستگی توده و فضا در عرصه‌های همگانی شهری / پدیدآورندگان : منصور یگانه، محمدرضا بمانیان ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: پنجشنبه 18 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: تحلیلی بر ابعاد پیوستگی توده و فضا در عرصه‌های همگانی شهری
پدیدآورندگان: منصور یگانه ، محمدرضا بمانیان
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مدیریت شهری» (شماره‌ی ۳۹، تابستان ۱۳۹۴)
شمار صفحه‌ها: ۲۲
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۱۱.۱ مگابایت

چکیده :
موضوع این مقاله، بررسی ابعاد پیوستگی و انسجام توده و فضا در عرصه‌های همگانی شهری است. داشتن پیوستگی و انسجام یکی از اصلی‌ترین معیارهای کیفیت فضاهای شهری به شمار می‌رود. فضاهای سنتی و بومی عمدتاً دارای چنین کیفیتی بودند. مدعای این مقاله آن است که هم‌اینک، هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری، فضاهای شهری و دانش‌های مرتبط با طراحی محیط در این زمینه دچار چالش‌های بنیادین هستند. نتیجه آن که به لحاظ نظری، رویکردهای نظری نسبت به این موضوع جامعیت لازم را ندارند و در عمل، بیش‌تر فضاهای شهری فاقد پیوستگی و انسجام لازم می‌باشند.
این نوشتار با رویکردی پدیدارشناختی ـ روان‌شناختی، موضوع پیوستگی و انسجام فضاهای همگانی شهری را بررسی کرده و معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای همگانی شهری را بررسی زیر ذره‌بین گذاشته است. با رویکرد پدیدارشناختی، مطالعه صرفاً محدود به وضعیت فضاهای همگانی شهری با توجه به شرایط ویژه‌ی آن‌ها، فارغ از عوامل عِلّی گردیده است. با رویکرد روان‌شناختی، نقش مردم در ادراک و شناخت پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای همگانی شهری مطالعه شده است. در این مقاله پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای همگانی و عمومی شهری، تابعی از پیوستگی فضا در ابعاد کالبدی، فضایی، اجتماعی ـ فعالیتی، و نمادین معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها :
ساختمان و شهر، انسجام، کلیت، ابعاد پیوستگی، معیارهای پیوستگی، عینیت و ذهنیت.

 
 نظرات