مقالات   
 

 بررسی وضعیت مدیریت پسماند

عنوان مقاله: بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی...

ارسال کننده: علی مجیدى
تاریخ ارسال: شنبه 8 آذر 1393
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی


نویسندگان:
فریدون غضبان ، حسین وحیدی ، سید مسعود طایفه ، علی احمدزاده ، سید وحید موسوی


چکیده:
امروزه در کشور های صنعتی و درحال توسعه، صنایع مختلف با سرعت زیادی رو به گسترش هستند. جمع آوری صنایع در یک محل مزایایی مانند امکان مدیریت بهتر، ایجاد زیر ساخت های لازم با هزینه کمتر، کنترل آلودگی و ایجاد رقابت بیشتر و همچنین معایبی مانند تولید زباله متفاوت بسته به نوع صنایع با حجم بالا می شود. بدین منظور، کمیت و کیفیت زباله های شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با بیش از 200 کارخانه فعال و تولید سالانه حدود 21 هزار تن پسماند جامد، مورد مطالعه قرار گرفت و سیستم فعلی مدیریت پسماند شهرک واکاوی گردید. در ادامه، با بکارگیری تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره روش بهینه دفع نهایی پسماند برای شهرک صنعتی شناسایی شد.بدین منظور، تکنیک AHP به همراه مفهوم توسعه پایدار TBL مورد استفاده قرار گرفت و همچنین تحلیل حساسیت برای تعیین میزان اثرگذاری هریک از معیارها در انتخاب گزینه بهینه دفع نهایی انجام گرفت. گزینه بازیافت با وزن 0.325 به عنوان بهترین گزینه دفع و گزینه زباله سوز با وزن 0.243 دومین ارجحیت و همچنین گزینه های کمپوست و دفن در زمین به ترتیب با وزن های 0.238 و0.194 به عنوان گزینه های بعدی انتخاب شده اند.


کلیدواژگان:
مدیریت پسماند، شهرک صنعتی، توسعه پایدار


نشریه علمی– پژوهشی امیرکبیر
(مهندسی عمران و محیط زیست)
دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، تابستان 1393
 
 نظرات