مقالات   
 

 احیای فضاهای شهری با کافه‌های فضای باز

نام مقاله: احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه‌های فضای باز (نمونه‌ی موردی: خیابان چهارباغ اصفهان) / پدیدآورندگان: سمر حقیقی بروجنی، عباس یزدانفر، مصطفا بهزادفر ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: دوشنبه 11 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه‌های فضای باز (نمونه‌ی موردی: خیابان چهارباغ اصفهان)
پدیدآورندگان: سمر حقیقی بروجنی، عباس یزدانفر، مصطفا بهزادفر

چکیده :
چهارباغ اصفهان یکی از خیابان‌های تاریخیِ ایران است که باززنده‌سازی آن به یکی از برنامه‌های اصلی توسعه‌ی شهر بدل شده است. بیش‌تر طرح‌ها و پیشنهادها بر احیای کالبدی و پیاده‌مدار کردنِ این خیابان متمرکز هستند، که نیازمند صرف زمان، هزینه و اقدامات زیرساختیِ بسیار است. در این شرایط، توجه به طرح‌های به‌نسبت زودبازده و کم‌هزینه می‌تواند سودمند واقع شود.
مقاله‌ی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا توسعه‌ی کافه‌های فضای باز می‌تواند تا زمان اجرای کامل پروژه‌ی پیاده‌محور کردن، در احیایِ کارکردیِ این خیابان موثر واقع شود؟ پژوهش حاضر، مطالعه‌ای تفسیری ـ تحلیلی با هدف بررسی امکان رفع موانع برای تبدیل چهارباغ به مکانی معاشرپذیر، از راه توسعه‌ی کافه‌های فضای باز است. داده‌ها در بخش نظری، از طریق مطالعه‌ی منابع کتاب‌خانه‌ای و در بخش گردآوریِ اطلاعات در مورد وضعیت موجود خیابان، از طریق مشاهده و انجام مصاحبه‌های عمیق، گردآوری شده‌اند. یافته‌ها گویای آن‌اند که کافه‌های فضای باز در شرایط محدودیتِ منابع مالی و کوتاهیِ مراکز مسئول، به‌عنوان تلاش چندجانبه‌ی شهروندان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، می‌توانند در تبدیل خیابان چهارباغ به محوری تفریحی، کارساز باشند.

کلیدواژه‌ها :
کافه‌های فضای باز، خیابان چهارباغ، احیای کارکردی، معاشرپذیری، راه‌حل زودبازده.

 
 نظرات