مقالات   
 

 ارزیابی رضایت شهروندی از کیفیت‌‌های سکونتی

نام مقاله : ارزیابی میزان رضایت شهروندی از کیفیت‌‌های سکونتی در مجتمع‌های مسکونی؛ موردپژوهی: مجتمع‎های مسکونی شهر همدان / پدیدآورندگان: ابولقاسم طبی مسرور ، صادق رضایی مؤید...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 16 آذر 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

نام مقاله : ارزیابی میزان رضایت شهروندی از کیفیت‌‌های سکونتی در مجتمع‌های مسکونی؛ موردپژوهی: مجتمع‎های مسکونی شهر همدان
پدیدآورندگان: ابولقاسم طبی مسرور ، صادق رضایی مؤید
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مدیریت شهری» (شماره‌ی 40، پاییز 1394)
شمار صفحه‌ها : 20
فرمت : PDF
اندازه‌ی فایل : 1.30 مگابایت

چکیده :
هدف از تعریف مفاهیم و مؤلفه‌های کیفیت سکونتی شهر این است که یک نگره‌ی همگانی و فراگیر درباره‌ی یک مجتمع زیستیِ مطلوب ارائه شود؛ نگره‌ای که با هرگونه محیط انسانی سازگار شود، به آن پاسخ‌گو باشد و بتواند ارزش‌های همگانی را به عملیاتی ویژه و مشخص پیوند دهـد و به پیوند میان ارزش‌های انسانی و شهر کالبدی ـ فضایی محدود شود. با بررسی و مرور ادبیاتِ مربوط به میزان رضایت از محیط سکونتی، آشکار شده است که درک میزان رضایت از سوی شهروندان از کیفیت سکونتی، تأثیر فراگیر در میزان رضایتمندیِ اجتماعی و ایجاد محیطی مطلوب و پاسخ‌ده برای زندگی دارد. در این میان، ارزیابی ساکنان از محیط‌های سکونتی‌شان می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش دست‌یابی به اهداف و ارزیابی میزان موفقیت هر طرح شهری مطرح شود.
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و روش گردآوری داده‌ها از راه تکمیل پرسش‌نامه می‌باشد. داده‌ها با به‌کارگیریِ آزمون T و روش‌های تحلیل واریانس یک‌سویه و آزمون L.S.D و Scheffe تجزیه و تحلیل شده‌اند. بر پایه‌ی یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش، میزان رضایت ساکنان در رابطه با کیفیت محیطی در حد میانگین و در برخی ابعاد مطلوب به دست آمد. همچنین، نتایج آزمون برای رضایت از کیفیت محیط سکونتی نیز در سه شاخص اندازه و تسهیلات مسکن، و شرایط درونی و بیرونی مجتمع‌های مسکونی، تاحدودی معنی‌دار بود. در پایان نیز در راستای ارتقای میزان رضایت ساکنان از کیفیت‌های سکونتی در مجمتع‌های مسکونی در حوزه‌ی شرایط درونی و بیرونی، راه‌کارهایی راه‌بردی و اجرایی مورد اشاره قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها :
رضایت، کیفیت سکونت، مجمتع مسکونی، راه‌کارها و پیشنهادها.


 
 نظرات