مقالات   
 

 نئوتکتونیک دامنه‌ی البـرز و مخروط‌افکنه‌ها

نام مقاله: نئوتکتونیک دامنه‌ی جنوبی البـرز با تأکید بر مخروط‌افکنه‌ها / پدیدآورنده: بهرام آزادبخت ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: نئوتکتونیک دامنه‌ی جنوبی البـرز با تأکید بر مخروط‌افکنه‌ها
پدیدآورنده: بهرام آزادبخت
انتشاریافته در : نشریه‌ی «دانشنامه» (شماره‌ی ۷۷، پاییز ۱۳۸۹)
شمار صفحه‌ها : ۱۶
اندازه‌ی فایل : ۸۷۰ کیلوبایت

چکیده :
در مناطقی که زمین‌ساخت فعال است، اشکال توپوگرافی سـطـح زمـیـن و سیستم‌های هیدرولوژی نیز در ارتباط کامل با آن هستند و در نتیجه می‌تـوان یـک برآورد کمّی میان کنش‌های نئوتکتونیکی و فرآیندهای سطح زمین انجام داد و بـه تبیین و مدل‌بندی تکامل چشم‌انداز زمین پرداخت. در دامنه‌ی جنوبی البرز ـ از تهران تا سمنان ـ به دلیل حاکمیت شرایط خشک و نیمه‌خشکف مخروط‌افکنـه‌ها را می‌توان در بیش‌تر جاها دید. شهرهای تهران و گرمسار و سمنان از شهرهـایی هستند که بر روی مخروط‌افکنه واقع شده‌اند. به دلیل وجود منابع سطحی و زیـرسطحی در مخروط‌افکنه‌ها و حاصل‌خیزیِ آن‌ها و قابلیت بهره‌برداری، از اهمیت بالای
کشاورزی و سکونتگاهی برخوردار هستند و از این رو، مورد توجه ژئومورفولوگ‌ها هستند.
در این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات میدانی، تصـویرهای ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی کوشیده شده تا داده‌های مورفومتریک و ژئومتریک بـررسـیِ آماری و ریاضی شوند و در نهایت از آن‌ها نتایج و برداشتِ ژئومورفولوژیک به عمل آید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که اولاً میان مساحت مخروط‌افکنه و مساحت حوضه‌ی آب‌ریز مربوطه همبستگی وجود دارد. ثانیاً، در ایـن بـررسـی اثـر کنش‌های تکتونیکی بر روی مخروط‌افکنه‌ها آشکار گردید. ثالثاً، شکل مخروط‌افکنه‌ها و اندازه‌ی آن‌ها ناشی از منش و فعالیتِ فرآیندهای سطح زمین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها :
هیدرولوژی، نئوتکتونیک، مخروط‌افکنه، دامنه‌ی جنوبی البرز.

 
 نظرات