مقالات   
 

 روش‌های مکان‌یابی پالایشگاه نفت تبریز

نام مقاله: به‌کارگیری روش‌های سلسله‌مراتبی و فازی در مکان‌یابی پالایشگاه نفت تبریز / پدیدآورندگان: فریناز رشیدی، شهرام نقیب زاده، عبدالرسول سلمان ماهینی، حسین وارسته مرادی، علیرضا میکاییلی، هومن خزلی، صیاد شیخی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 5 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: به‌کارگیری روش‌های سلسله‌مراتبی و فازی در مکان‌یابی پالایشگاه نفت تبریز
پدیدآورندگان: فریناز رشیدی، شهرام نقیب‌زاده، عبدالرسول سلمان ماهینی، حسین وارسته مرادی، علیرضا میکاییلی، هومن خزلی، صیاد شیخی
انتشاریافته در: دوفصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های محیط زیست»، دوره‌ی ۶، شماره‌ی ۱۱، تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
شهر تبریز، یکی از شهرهای متروپل صنعتی و تجاری واقع در شمال غرب ایـران است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر، انجام تحلیل‌های مکانی با بهره‌گیری از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی، در راستای مکان‌یابی محدوده‌های بهینه با کم‌ترین آثار سوء محیطزیستی برای محـل پالایشـگاه نفت تبریز است. به همین منظور، نخست لایه‌های متعدد اطلاعاتی همچون نقشه‌ی شیب، کاربری اراضی، زمین‌لغزش، خطوط ارتباطی، فاصله از مراکز شهری، محدوده‌های حفاظتی، مناطق مسکونی، نوع کاربری حاضر و هیدرولوژی وارد نرم‌افزارهای ادریسـی و آرک‌جی‌آی‌اس شدند و پایگاه اطلاعاتی ویژه‌ای تشکیل شد. سپس، در مرحله‌ی دوم، لایه‌های رقومی بر اساس استانداردهای موجود، وزن‌دهی و طبقـه‌بندی شدند. در مرحله‌ی سوم، با هدف یافتن مکان‌های مناسب برای محل پالایشگاه نفت، الگوریتم‌های گوناگون تصمیم‌گیریِ چندمعیاره تحلیلی همچون تحلیل سلسله‌مراتبی، ترکیب وزنی خطی بر لایه‌های موجود اعمال شد. یافته‌های این مطالعه بهترین مکان‌ها را برای پایه‌گذاری پالایشـگاه نفت در منطقه نشان می‌دهند. از این رو، با بهره جُستن از این روش در ارزیابی آثار محیطزیستی می‌توان به صورت تصویری میزان مطلوب بودن و نامطلوب بودنِ هر نوع توسعه را بر محیط نشان داد.

کلیدواژه‌ها :
کلان‌شهر تبریز، مکان‌یابی پالایشگاه نفت، مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره.

 
 نظرات