مقالات   
 

 کاربرد فتوگرامتری در بازسازی آثار باستانی

نام مقاله: کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی / پدیدآورندگان: مسعود ورشوساز، سمیرا دانشگر اصل ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 بهمن 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

نام مقاله: کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی
پدیدآورندگان: مسعود ورشوساز، سمیرا دانشگر اصل
انتشاریافته در: بخش مقالات وبگاه شهرداری شیراز
شمار صفحه‌ها : ۸
فرمت : PDF
اندازه‌ی فایل : ۲۳۵ کیلوبایت

چکیده :
هر سال شمار شایان‌توجهی عتیقه و آثار سفالی که دارای ترک‌های فراوان‌اند یا شکسته‌اند، از زیر خاک بیرون آورده می‌شوند. هدف از این بررسی، پژوهش درباره‌ی کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازیِ ظرف‌های سفالی یا آثار زیرخاکیِ یافته‌شده است. در این راستا، کار با دو گامِ ساختنِ مدل سه‌بعدیِ تکه‌های یافته‌شده و استخراج مختصات نقاط مرزی و سپس پیدا کردنِ ارتباط‌ها و پیوندهای تکه‌های مرتبط انجام‌پذیر است. برای ایجاد مدل سه‌بعدیِ تکه‌ها، روش‌هایی گوناگون هست. دراین پژوهش، برای تشکیل مدل سه‌بعدی تکه‌ها و استخراج مختصات نقاط مرزی، روش فتوگرامتری برد کوتاه به کار رفت؛ و سپس تکه‌های دارای مرز همانند (هم‌شکل) شناسایی شدند و برای اطمینان از ارتباط آن‌ها، از شیوه‌ی مقایسه‌ی پارامترهای هندسی ( مقایسه‌ی شعاع انحنای مرز و رویه‌ی تکه‌ها) بهره‌گیری شد. در مورد تکه‌هایی که دارای مرز همانند نیستند، تنها شیوه‌ی مقایسه‌ی پارامترهای هندسی برای پیدا کردنِ ارتباط به کار گرفته شد. پس از تشخیص ارتباط‌ها، پیوند و اتصالِ تکه‌ها در رایانه انجام پذیرفت و مدلِ آغازینِ شیء بازسازی شد. بررسی‌های انجام‌گرفته نشان دادند که بهره‌گیری از روش فتوگرامتریِ برد کوتاه (برای ساختنِ مدل سه‌بعدی) و شعاع انحنا (برای ایجاد ارتباط میان تکه‌های یافته‌شده) ترکیبی بسیار مناسب برای بازسازیِ آثار باستانی است.

کلیدواژه‌ها :
فتوگرامتری ‌برد کوتاه، آثار باستانی، مدل سه‌بعدی، پارامترهای هندسی، پارامتر انحنا.

 
 نظرات