مقالات   
 

 مکان‌یابی بهینه‌ی گذرگاه ناهمسطح عابران پیاده

عنوان مقاله: تعیین مکان بهینه‌ی احداث گذرگاه ناهمسطح برای عابران پیاده در شهر خرم‌آباد در مسیر دره‌گرم تا بیمارستان شهدا / نویسندگان: مهدی علی‌پور، جعفر حجازی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: دوشنبه 1 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تعیین مکان بهینه‌ی احداث گذرگاه ناهمسطح برای عابران پیاده در شهر خرم‌آباد در مسیر دره‌گرم تا بیمارستان شهدا
نویسندگان: مهدی علی‌پور، جعفر حجازی

چکیده :
استفاده عموم مردم از مد پیاده روی، یکی از ارکان اصلی دستیابی به حمل و نقل پایدار به شمار می رود. از این رو، با توجه به آسیب پذیر بودن عابران پیاده، به خصوص افراد سالمند و کودکان، مسئله ایمنی تردد عابران از عرض خیابان از پایه های اصلی حمل و نقل مطلوب شهری به شمار می رود. جداسازی حرکت عابران پیاده با ترافیک عبوری راه در مقاطع با حجم و سرعت بالا از مسایلی است که علاوه بر تامین ایمنی عابران، روانسازی ترافیک مسیر مورد نظر را نیز در بر دارد. یکی از روش های گذر ایمن عابر از این مقاطع احداث گذرگاه های غیرهمسطح عابر (روگذر یا زیرگذر) می باشد. مکان یابی صحیح این نوع گذرگاه عرضی عابر در گروی شناخت صحیح پارامترهای تأثیرگذار است. برای مکان یابی صحیح این نوع گذرگاه ها در ابتدا پارامترهای تأثیرگذار در مکانیابی گذرگاه غیرهمسطح از قبیل حجم وسایل نقلیه، حجم عابر پیاده، سرعت وسایل نقلیه، زمان مورد نیاز برای عبور، مشخصات هندسی مقطع، فاصله از گذرگاه عرضی مجاور، اطلاعات تصادفات و کاربری زمین اطراف مورد بررسی قرار می گیرد. سپس هر یک از پارامترهای مفروض تحت لایه های اطلاعاتی مجزا در نرم افزار«ArcGIS» تعریف و در نهایت لایه های مربوط به پارامترهای مکانیابی گذرگاه های عابر پیاده پس از وزنده ی به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی «AHP»با یکدیگر ترکیب و مکان بهینه گذرگاه عرضی غیرهمسطح عابر پیاده توسط نرم افزار «ArcGIS»می شود. به عنوان مطالعه موردی مکان بهینه گذرگاه عابر غیرهمسطح، مسیر دره گرم تا بیمارستان شهداء شهرستان خرم آباد در استان لرستان که بیشترین تردد وسایل نقلیه و عابر پیاده و تصادفات در آن رخ می دهد، صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد ضلع جنوبی میدان 22 بهمن اولین اولویت و ضلع شمالی این میدان دومین اولویت اجرای گذرگاه غیرهمسطح عابر پیاده در محدوده تعیین شده می باشد.

کلیدواژه‌ها :
«ArcGIS»، مکان یابی، گذرگاه غیرهمسطح عابر، ایمنی ترافیک، تحلیل سلسله مراتبی «AHP»

 
 نظرات