مقالات   
 

 ارزیابی سامانه‌ی کاداستر چندمنظوره

نام مقاله: ارزیابی پیاده‌سازی مدل سامانه‌ی رقومی کاداستر چندمنظوره ـ موردپژوهی: منطقه‌ی ۸ شهرداری تبریز / پدیدآورندگان: صدیقه لطفی، رقیه سالک فرخی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 14 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: ارزیابی پیاده‌سازی مدل سامانه‌ی رقومی کاداستر چندمنظوره ـ موردپژوهی : منطقه‌ی ۸ شهرداری تبریز
پدیدآورندگان: صدیقه لطفی، رقیه سالک فرخی
به‌چاپ‌رسیده در: نشریه‌ی «سنجش از دور و GIS ایران»، شماره‌ی ۱۴، تابستان ۱۳۹۱.

چکیده : سیاه‌نازک
رشد و گسترش جوامع در سراسر جهان در گروی داشتن آگاهی درباره‌ی زمین است و این، برای برنامه‌ریزی و توسعه و کنترل منابع زمین از ضروریات به شمار می‌آید. همین‌گونه، برنامه‌ریزی و توسعه هم نیازمند سامانه‌ی مدیریتی کارساز است. سامانه‌ی کاداستر رقومی چندمنظوره راه‌کاری جامع برای دست‌یابی به داده‌های جغرافیایی در چارچوب GIS است.
در این پژوهش، همه‌ی ابزارهای فضایی ـ جغرافیایی وابسته با کاداستر چندمنظوره، بر پایه‌ی امکانات و مقتضیات در یکی از کلان‌شهرهای ایران بررسی می‌شود. بر این اساس: ۱ـ معضلات ثبت زمین شناسایی می‌شود؛ ۲ـ پایه‌های نظریِ کاداستر چندمنظوره را بر پایه‌ی مفاهیم توسعه‌ی پایدار از مجموع دیدگاه‌ها و روش‌های موجود بررسی می‌کند؛ ۳ـ چارچوب مفهومی توسعه‌ی سامانمند (سیستماتیک) کاداستر چندمنظوره بر پایه‌ی ره‌نمودهای مدل پایه‌ی کاداستر برای سراسر کشور پیشنهاد می‌کند؛ و ۴ـ مطالعه‌ی موردیِ پژوهش را در منطقه‌ی ۸ شهرداری تبریز در راستای ایجاد و توسعه‌ی مدلِ آغازین کاداستر چندمنظوره رقومی پیاده‌سازی می کند. سرانجام این که برای بررسی کارآمدی‌ها و کاستی‌ها و نیز فرصت‌ها و تهدیدهای استقرار چنین سامانه‌ای در گستره‌ی مطالعه‌شده، روش تحلیل استراتژیک «SWOT» را به کار می‌برد.
بر پایه‌ی دستاوردهای به‌دست‌آمده از استقرار و تحلیل راه‌بردی، این بررسی نشان داد که به‌کارگیریِ کاداستر چندمنظوره می‌تواند زمینه‌ای کارآمد برای ثبت زمین فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها :
تحلیل «SWOT»، کاداستر چندمنظوره، پیاده‌سازی مدل، پایگاه داده‌های فضایی ـ جغرافیایی، منطقه‌ی ۸ شهرداری تبریز.

 
 نظرات