مقالات   
 

 ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری

ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان) / نویسندگان: محمدرضا حقی ، حمدسعید ایزدی ، ابراهیم مولوی...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 19 بهمن 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان)
نویسندگان: محمدرضا حقی ، حمدسعید ایزدی ، ابراهیم مولوی

چکیده:
از جمله جنبش¬های نوین در حوزه حمل¬ونقل شهری که با هدف ارتقای جایگاه عابران پیاده در سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است، سیاست¬های پیاده¬مداری و پیاده¬راه¬سازی هستند. در این میان نوع طراحی¬های اتومبیل¬محور در دهه¬های گذشته، منجر به وابستگی شدید مردم به وسایل نقلیه شخصی شده است که تغییر این سبک جا¬بجایی به الگوهای پیاده¬محور را با دشواری مواجه ساخته است. از همین رو، در پژوهش حاضر با هدف گزینش سیاست مناسب برای کاهش تسلط اتومبیل در بافت مرکزی شهر همدان سعی شده است تا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله¬ مراتبی به مقایسه دو سیاست پیاده¬مداری (تقلیل تردد خودروهای شخصی) و پیاده¬راه¬سازی (حذف کامل خودروهای شخصی) در داخل رینگ مرکزی شهر همدان پرداخته شود. معیارها و شاخص¬های ارزیابی این دو سیاست از منابع داخلی و خارجی استخراج شده و با توجه به شرایط وضع موجود محدوده با روش دلفی (30 کارشناس) مورد ارزیابی قرار گرفته¬اند. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد تأثیرگذارترین معیارها در سنجش ظرفیت پیاده¬گستری یک محدوده به ترتیب شامل «ساختار شبکه حمل¬ونقل، »وضعیت ترافیک»، «شرایط اجتماعی»، «کاربری و فعالیت»، «ساختار کالبدی، شرایط طبیعی»، «ملاحظات اقتصادی» و «سیما و منظر» است که بررسی این معیارها در نمونه مطالعه، بیانگر برتری سیاست پیاده¬مداری نسبت به سیاست پیاده¬راه¬سازی است. در حقیقت این پژوهش نشان می¬دهد به سبب تأثیر منفی عواملی همچون شرایط طبیعی، ملاحظات اقتصادی، ساختار کالبدی و ... بر پیاده¬روی عابران در مرکز شهر همدان، نمی¬توان اقدام به حذف کامل خودروهای سواری از داخل بافت مرکزی شهر نمود. از همین رو، تلاش برای تقویت پیاده¬مداری در بافت مرکزی شهر از طریق کاهش وابستگی مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی و نیز انتقال ترافیک عبوری از داخل بافت به رینگ پیرامونی، می¬تواند به نحو مؤثری میان تردد سواره و پیاده تعادل ایجاد کند و به رضایت عمومی بینجامد. بنابراین پیشنهاد می¬شود ضمن حفظ امکان دسترسی خودروهای شخصی تا مرکز بافت (میدان امام)، صرفاً با تبدیل میدان امام به یک فضای پیاده ارتباط خیابان‌های شعاعی داخل رینگ مرکزی قطع شده تا از این طریق سهم قابل توجهی از ترافیک غیرضروری (عبوری) درون محدوده به رینگ پیرامونی منتقل شود.

کلیدواژگان:
پیاده راه، پیاده مداری، حمل و نقل شهری، مرکز شهر، بافت تاریخی.
 
 نظرات    
 
رسول کریمی 14:22 دوشنبه 10 آبان 1395
0
 رسول کریمی
مرسی