مقالات   
 

 بررسی آزمایشگاهی ضریب رفتار و جذب انرژی دیوار برشی فولادی

مقاله بررسی آزمایشگاهی ضریب رفتار و جذب انرژی دیوار برشی فولادی شکل پذیر با سخت کننده وبدون سخت کننده

ارسال کننده: فرزاد وفادار
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 آبان 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
مقاله بررسی آزمایشگاهی ضریب رفتار و جذب انرژی دیوار برشی فولادی شکل پذیر با سخت کننده وبدون سخت کننده

سعید صبوری
سید رامین اسعد سجادی

نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد
سال چهارم شماره سوم
تابستان 87

www.SID.ir
 
 نظرات    
 
niknam GHANEI 07:38 چهارشنبه 20 شهریور 1392
0
 niknam GHANEI
با تشکر
طاهره داودآبادی 12:48 چهارشنبه 2 بهمن 1392
0
 طاهره داودآبادی
باتشکر مهندس