مقالات   
 

 آئین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای

آئین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای..

ارسال کننده: فرزاد وفادار
تاریخ ارسال: دوشنبه 25 مهر 1390
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
آئین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای
تصویب نامه شماره 40676 /ت 24698 ه
1381 هیأت وزیران پیرامون آییننامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان /11/ مورخ 21
خدمات مشاورهای
 
 نظرات    
 
جواد دلیری راد 15:23 دوشنبه 25 مهر 1390
3
 جواد دلیری راد
ممنون
محمد مهدی معمر 08:10 سه شنبه 26 مهر 1390
1
 محمد مهدی معمر
تشکر
سید ابراهیم موسوی نژاد 19:24 شنبه 6 اسفند 1390
0
 سید ابراهیم موسوی نژاد
با تشکر