مقالات   
 

 شاخص بارش استاندارد و پیش‌بینی و پایش سیل

عنوان مقاله: استفاده از شاخص بارش استاندارد در پیش‌بینی و پایش سیل / نویسندگان: نازگل حسینی‌پژوه، علیرضا شکوهی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: استفاده از شاخص بارش استاندارد در پیش بینی و پایش سیل
نویسندگان: نازگل حسینی‌پژوه، علیرضا شکوهی
ارائه‌شده در دهمین کنگره‌ی بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده‌ی مهندسی عمران، تبریز، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

چکیده :
سیل‌خیز بودن اکثر حوضه‌های آبریز کشور، ضرورت مدیریت سیلاب از طریق مدلسازی را آشکار می سازد. استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI برای خشکسالی مرسوم است ولی در این تحقیق از شاخص مزبور برای پیش بینی سیل و در مقیاس روزانه برای ۵ ایستگاه در حوضه آبریز کسیلیان استفاده شده است. کاربرد مقیاس‌های مختلف روزانه شاخص SPI ، حاکی از موفقیت این شاخص برای پیش بینی سیل است همچنین بررسی شاخص احتمال تشخیص POd محاسبه شده برای مقیاسهای مختلف روزانه ۳و۶و۱۲درهر۵ایستگاه نشان داد که spi با مقیاس ۶روزه با مقدار متوسط POD برابر۰/۷۹ بهترین مقیاس ازبین مقیاس‌های مختلف روزانه است مقدارمتوسط شاخص POD برای ایستگاه‌های سنگده کله ولیکچال سوت کلا و درزیکلا به ترتیب برابر ۰/۷۳و۰/۶۴ و۰/۶۲و۰/۶۰و۰/۵۸ است ازبین SPI بامقیاسهای مختلف روزانه استفاده ازSPI بامقیاس ۶روزه برای پیش بینی سیل توصیه می‌گردد.

کلیدواژگان :
پایش و پیش‌بینی سیل، شاخص احتمال تشخیص، SPI ، مقیاس روزانه.

 
 نظرات