مقالات   
 

 پراکنش استایرن و اکریلونیتریل در پتروشیمی

عنوان مقاله: تعیین میزان انتشار و شبیه‌سازی پراکنش استایرن و اکریلونیتریل از واحد ABS صنعت پتروشیمی / نویسندگان: محمد شاکر خطیبی، رقیه یوسفی، خالد ظروفچی بنیس، سیاوش درفشی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 مرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تعیین میزان انتشار و شبیه‌سازی پراکنش استایرن و اکریلونیتریل از واحد ABS صنعت پتروشیمی
نویسندگان: محمد شاکر خطیبی، رقیه یوسفی، خالد ظروفچی بنیس، سیاوش درفشی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، ویژه‌نامه، زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
امروزه افزایش آلودگی هوای ناشی از رشد صنعتی در کشورهای در حال توسعه به یکی از نگرانی‌های اصلی زیست‌محیطی تبدیل شده است. فرآیندهای مرتبط با نفت و گاز به‌عنوان یکی از منابع عمده آلودگی هوا محسوب می‌شوند که نشتی از تجهیزات فرایندی سهم عمده‌ای در انتشار آلاینده‌ها و به خصوص ترکیبات آلی فرار (VOCs) در این صنایع دارند. استایرن و اکریلونیتریل به‌عنوان دو ماده اصلی در فرآیند واحد ABS، امکان انتشار به محیط از نشتی‌های مختلف موجود در واحد را دارند. در مرحله اول این تحقیق، منابع اصلی انتشار این آلاینده‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در اسناد مختلف از جمله PFD، PID و کتابچه طراحی واحد ABS شناسایی شد. سپس میزان انتشار از هر منبع با استفاده از ضرایب انتشار ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) تخمین زده شد. در نهایت، مقادیر دبی انتشار بدست آمده به‌عنوان ورودی مدل ISCST۳ و به منظور بدست آوردن الگوی پراکنش این آلاینده‌ها در اطراف واحد ABS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین غلظت آلاینده استایرن در اطراف واحد µg/m۳ ۶۴۶ می‌باشد که کمتر از غلظت مرجع ارائه شده توسط USEPA می‌باشد. بیشترین غلظت تخمین زده شده توسط مدل ISCST۳ برای اکریلونیتریل نیز µg/m۳ ۲۷۲ می‌باشد که به مراتب بیشتر از غلظت مرجع این آلاینده می‌باشد. بررسی میزان انتشار از منابع مختلف نیز نشان داد که بیشترین سهم آلاینده‌های بررسی شده به ترتیب مربوط به نشتی از کمپرسورها، پمپ‌ها و مخازن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها :
استایرن، اکریلونیتریل، آلودگی هوا، شبیه‌سازی، ISCST3.

 
 نظرات