مقالات   
 

 کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی در شهرهای معاصر

عنوان مقاله: بازتعریف نقش و کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی در بستر شهرهای معاصر به منظور حفاظت و آموزش محیط زیست / نویسندگان: منیژه آسایش، محمدرضا مثنوی، نعمت‌الله اعتمادی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 11 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بازتعریف نقش و کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی در بستر شهرهای معاصر به منظور حفاظت و آموزش محیط زیست
نویسندگان: منیژه آسایش، محمدرضا مثنوی، نعمت‌الله اعتمادی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «پژوهش‌های منظر شهر»، شماره‌ی ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
مطالعه نقش و کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی از زمان پیدایش آ‌نها تاکنون نشان می‌­دهد که باغ‌‌های گیاه‌­شناسی در هر دوره با توجه به نیاز­های حاکم در بستر زمانی و مکانی خود، دارای انعطاف‌پذیری کارکردی بوده­‌‌اند، با توجه به نیاز‌ها و چالش‌هایی از قبیل کاهش فضاهای سبز و تفریحی در شهر­ها و از بین رفتن تنوع زیستی، که در اثر افزایش شهرنشینی ایجاد شده‌اند، و با توجه به نقش‌هایی که امروزه بر باغ‌های گیاه‌شناسی مترتب است، می‌توان از قابلیت‌های باغ‌های گیاه‌شناسی برای پاسخ به این نیاز‌ها و چالش‌ها بهره جست. بنابراین، هدف این مقاله باز تعریف نقش و کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی به منظور حفاظت و آموزش محیط­زیست در بستر شهر­های معاصر است. به منظور دست‌­یابی به این هدف با مطالعه ادبیات موضوعی باغ‌­های گیاه‌­شناسی، و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا فرآیند تحولات کارکردی باغ‌های گیاه‌شناسی توصیف، و سپس ارتباط بین کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی و عوامل اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی پدید‌آورنده آنها طی چهار دوره زمانی تحلیل می‌شود؛ و بر اساس مدل رابطه دوسویه انسان و محیط زیست ارائه‌ شده توسط گابستر و همکاران (۲۰۰۷) و بر اساس آخرین دستور­کارهای ارائه شده جهت حفاظت از گیاهان، نقش‌­های نوین باغ‌­های گیاه‌­شناسی بازتعریف خواهد شد. یافته‌­های حاصل شده نشان­‌دهنده­ تفکیک‌ناپذیر بودن نقش حفاظت و آموزش محیط­زیست به منظور دست یافتن به حفاظت یکپارچه است؛ همچنین با توجه به درک عموم مردم از باغ‌های گیاه‌شناسی به عنوان مکان‌هایی برای تفریح، آرامش، لذت‌ بردن از زیبایی­‌های طبیعی و گذراندن زمان با خانواده ، می­توان از فعالیت­های تفریحی و قرار دادن باغ­های گیاه­ شناسی به عنوان فضاهای سبز شهری، در راستای همگام نمودن نقش حفاظت و آموزش باغ‌های گیاه‌شناسی و ایجاد حفاظت یکپارچه بهره جست. در انتها نیز به ارائه استراتژی‌هایی برای برنامه‌ریزی و طراحی باغ‌های گیاه‌شناسی به منظور دست یافتن به اهداف کلان باغ­‌های گیاه‌شناسی در سه بخش حفاظت، آموزش و تفریح پرداخته می‌­شود.

کلیدواژگان :
باغ­ گیاه‌شناسی، حفاظت، یکپارچگی، محیط زیست، منظر.

 
 نظرات