مقالات   
 

 طرح کمربند سبز فرانکفورت

نام مقاله: طرح کمربند سبز فرانکفورت / پدیدآورنده: مریم محسنی مقدم ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: سه شنبه 27 اسفند 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: طرح کمربند سبز فرانکفورت
پدیدآورنده: مریم محسنی مقدم
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ ترویجی «منظر»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۳۷، زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
با‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬شهر،‭ ‬حریم‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬توسعه‭ ‬محیط‭ ‬شهری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬پیشروی‭ ‬شهرها‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌شود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌حل‌های‭ ‬دنیای‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬بی‌رویه‭ ‬شهرها‭ ‬ایجاد‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهرهای‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬راهکار‭ ‬دارای‭ ‬ارزش‌های‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬بسیاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬گسترده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬جوامع‭ ‬شهری‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬شهر‭ ‬فرانکفورت‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬موفق‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬تحلیل‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬ویژه‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬فرانکفورت‭ ‬می‌پردازد‭. ‬این‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬دارای‭ ‬ذخایر‭ ‬طبیعی‭ ‬ارزشمندی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدیران‭ ‬شهری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هوشمندانه‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬شهر‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرده‌اند‭. ‬در‭ ‬طرح‭ ‬برنارد‭ ‬لاسوس‭ ‬برای‭ ‬کمربند‭ ‬سبز‭ ‬فرانکفورت،‭ ‬فضایی‭ ‬چند‭ ‬عملکردی‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬بستری‭ ‬طبیعی‭ ‬طراحی‭ ‬شد،‭ ‬فضایی‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬اکولوژی‭ ‬منطقه،‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬تفریح،‭ ‬سرگرمی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬شهری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬لاسوس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬برای‭ ‬وحدت‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬مکان‌های‭ ‬ناهمگن‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬شهر،‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناختن‭ ‬تفاوت‭ ‬آن‭ ‬مکان‌ها‭ ‬و‭ ‬درعین‌حال‭ ‬سازمان‌دهی‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‌صورت‭ ‬کلیتی‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬عناصر‭ ‬متفاوت‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دستاوردهای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تمایز‭ ‬منظر‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬زیستی‭ ‬متنوع،‭ ‬زمین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬جنگلی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بینابینی‭ ‬اجتماعی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬شهری‭ ‬فعال‭ ‬است‭.‬

کلیدواژه‌ها :
کمربند سبز، طبیعت، توسعه‌ی شهر، حومه شهر.

 
 نظرات