مقالات   
 

 آلودگی‌زدایی آب زیرزمینی آلوده به شیرابه

نام مقاله: آلوده‌زدایی آب زیرزمینی آلوده به شیرابه به وسیله‌ی لایه‌ی نفوذپذیر فعال / پدیدآورندگان: محمد بهشتیان اردکانی، تقی عبادی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 تیر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: آلوده‌زدایی آب زیرزمینی آلوده به شیرابه به وسیله‌ی لایه‌ی نفوذپذیر فعال
پدیدآورندگان: محمد بهشتیان اردکانی، تقی عبادی
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «علوم و تکنولوژی محیط زیست»، دوره‌ی ۱۸، شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
زمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم در بهره‌برداری از محل‌های دفن زباله شهری، جمع آوری و تصفیه شیرابه است. از آن جا که بیش‌تر نقاط ایران به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک با مشکل محدودیت منابع آب روبه‌رو است، مطالعه در زمینه آلوده‌زدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابه حاصل از محل دفن زباله نیز دارای اهمیت فراوان می‌باشد.
در دهه اخیر، فعالیت‌های گسترده‌ای در خصوص توسعه و پیاده‌سازی موانع واکنش‌دهنده نفوذپذیر (PRB ها ) صورت گرفته است که در این میان کاربرد این روش جهت آلوده‌زدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابه هم‌چنان نیازمند بررسی¬های دقیق¬تر است. به همین منظور در این مقاله ضمن بررسی این روش، نقش کربن فعال گرانولی و زئولیت طبیعی به عنوان بسترهای رایج جهت حذف آلاینده آلی در آب زیرزمینی بررسی گردید.
روش بررسی: جهت انجام آزمایش، آب آلوده به شیرابه با CODهای 690، 1910 و (mg/L) 3100، از مدل آزمایشگاهی مانع واکنش‌دهنده نفوذپذیر پرشده با ماسه شسته‌شده، زئولیت طبیعی و کربن فعال گرانولی، عبور داده شد و میزان حذف COD در هریک از شرایط محاسبه گردید.
یافته¬ها: بیشترین میزان حذف COD توسط کربن فعال گرانولی و بهترین عملکرد آن در غلظت آلاینده (mg/L) 690 مشاهده گردید. هم‌چنین، اختلاف محسوسی در میزان کارایی حذف COD توسط زئولیت، با ماسه مشاهده نشد.
نتیجه¬گیری: بنابراین، به منظور ایجاد شرایط بهینه مصرف مواد واکنش¬دهنده، پیشنهاد می‌شود این سیستم با ترتیب لایه‌های زئولیت و کربن فعال، در فاصله‌ای مناسب از منبع آلودگی قرار گیرد تا علاوه بر حذف مناسب آلاینده توسط هر لایه، بتوان از حذف آلاینده توسط خاک بیش‌ترین استفاده را نمود.

کلیدواژگان :
لایه‌ی واکنش‌دهنده‌ی نفوذپذیر، آب زیرزمینی، شیرابه، زئولیت، کربن فعال.

 
 نظرات