مقالات   
 

 مکان‌یابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیر فازوری

نام مقاله : مکان‌یابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیر فازوری برای مکان‌یابی خطا در شبکه‌ی قدرت، با در نظر گرفتن باس‌های تزریق صفر و خروج تکی خطوط / پدیدآورندگان : سهیل مرادی، رضا محمدی چبنلو، نوید تقی‌زادگان کلانتری ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 16 دی 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : مکان‌یابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیر فازوری برای مکان‌یابی خطا در شبکه‌ی قدرت، با در نظر گرفتن باس‌های تزریق صفر و خروج تکی خطوط
پدیدآورندگان : سهیل مرادی، رضا محمدی چبنلو، نوید تقی‌زادگان کلانتری
انتشاریافته در : مجله‌ی «مهندسی برق دانشگاه تبریز»، دوره‌ی ۴۶، شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
با توجه به رشد گسترده فناوری اطلاعات و سامانه‌های مخابراتی و ابزارهای دقیق الکترونیکی، استفاده از واحدهای اندازه‌گیر فازور (PMU) برای رؤیت‌پذیری و حفاظت گسترده شبکه‌های قدرت مطرح گردیده است. اما از طرفی احداث کانال‌های ارتباطی و نصب تجهیزات واحدهای PMU بسیار هزینه‌بر بوده و نیاز به بهینه‌سازی دارد. در این مقاله ابتدا قیود مسئله مکان‌یابی بهینه واحد PMU به‌منظور حفظ رؤیت‌پذیری حالت عیب شبکه قدرت با در نظر گرفتن باس تزریق‌صفر مطرح شده است و در ادامه فرمول‌بندی ریاضی آن ارائه شده است. همچنین به منظور لحاظ کردن رخدادهای واقعی شبکه، خروج تکی خطوط نیز در نظر گرفته شده است. در نهایت روش پیشنهادی بر روی شبکه استاندارد ۹ و ۱۴ و ۳۰ باسه IEEE اجرا و نتایج بهبودیافته برای کاهش تعداد PMU ارائه شده است.

کلیدواژگان :
رؤیت‌پذیری حالت خطا، مکان‌یابی خطا، مکان‌یابی بهینه‌ی واحد اندازه‌گیر فازور، باس تزریق‌صفر.

 
 نظرات