مقالات   
 

 تأثیر زئولیت بر مقاومت و نفوذپذیری بتن

نام مقاله: بررسی تأثیر زئولیت در عیارهای مختلف سیمان بر روی مقاومت و نفوذپذیری بتن / پدیدآورندگان: جمال احمدی، حسام عزیزی، میثم کوهی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 27 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی تأثیر زئولیت در عیارهای مختلف سیمان بر روی مقاومت و نفوذپذیری بتن
پدیدآورندگان: جمال احمدی، حسام عزیزی، میثم کوهی
انتشاریافته در: دوفصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «تحقیقات بتن»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
استفاده از مواد پوزولانی یکی از راهکار­های بهبود مقاومت و دوام بتن می باشد. واکنش­های پوزولانی موجب پرشدن حفرات موجود در بتن و باعث کاهش تخلخل و نفوذپذیری و در نتیجه افزایش دوام و مقاومت بتن می­شود. زئولیت یکی از پوزولان­های طبیعی است که در ایران به وفور یافت می­شود و به راحتی قابل استخراج و فرآوری است. از این رو در این مقاله تاثیر کاربرد زئولیت بر مقاومت و نفوذپذیری بتن با عیار­های سیمانی مختلف بررسی شده است. برای این منظور آزمایش­های مقاومت فشاری، جذب آب موئینه، تعیین پروفیل یون کلر، پراش پرتو ایکس (XRD) بر روی نمونه های بتنی انجام شده است. در ساخت نمونه ها از عیار­های مختلف سیمانو همچنین درصدهای مختلف زئولیت و آب به سیمان استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد افزوده شدن زئولیت به بتن موجب افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری نمونه­ها نسبت به بتن مرجع شده است. همچنین نتایج آزمایش XRD و همچنین تصاویر بدست آمده از آزمایش SEM نشان می­دهد که ریزساختار مربوط به نمونه های دارای زئولیت دارای تراکم بیشتری نسبت به نمونه های بدون زئولیت می باشد.

کلیدواژگان :
زئولیت، دوام بتن، واکنش پوزلانی، جذب آب حجمی، جذب آب مویینه، XRD.

 
 نظرات