مقالات   
 

 وزن و هندسه‌ی ساختمان و نشست ناشی از تونل‌سازی

عنوان مقاله: مطالعه‌ی تأثیر وزن و هندسه‌ی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونل‌سازی مرحله‌ای با استفاده از روش عددی اجزای محدود / نویسندگان: فرشاد کولیوند، مصطفی شریف‌زاده ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: سه شنبه 12 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: مطالعه‌ی تأثیر وزن و هندسه‌ی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونل‌سازی مرحله‌ای با استفاده از روش عددی اجزای محدود
نویسندگان: فرشاد کولیوند، مصطفی شریف‌زاده
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۲.

چکیده :
با توجه به مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ، نیاز به ساخت تونل‌های شهری اجتناب‌ناپذیر است. حفر تونل سبب تغییر میدان تنش برجا شده و یک ناحیه‌ی تغییر مکان در محدوده‌ی اطراف تونل بوجود می‌آورد. در این خصوص نه تنها ساختمان‌های مجاور تحت تاثیر حفاری تونل قرار می‌گیرند؛ بلکه میدان تنش و تغییر مکان حاصله، متاثر از مشخصات ساختمان‌های مجاور خواهد بود. این موضوع یکی از جنبه‌های مهم تونلسازی محیط شهری است. بنابراین لازم است پیش از مرحله‌ی ساخت، پارامترهای موثر بر این رابطه‌ی متقابل بررسی شود. در این پژوهش فاکتورهای اصلی ساختمان نظیر وزن، عرض و طول آن، با استفاده از روش اجزا محدود بصورت سه‌بعدی شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد، حضور ساختمان‌های سطحی اثرات دوگانه‌ای بر گودی نشست سطح زمین دارند. افزایش وزن ساختمان موجب افزایش نشست سطح زمین شده و از طرفی، صرف نظر از وزن ساختمان، بواسطه‌ی وجود پی ساختمان و صلبیت ناشی از آن، که موجب بهبود شرایط زمین می‌شود، نشست در سطح زمین نسبت به شرایط بدون وجود ساختمان،کاهش می‌یابد. افزایش عرض ساختمان منجر به کاهش نشست در سطح زمین شده و افزایش طول ساختمان، نشست در سطح زمین را افزایش می‌دهد. هر چند عرض ساختمان فاکتور موثرتری نسبت به طول ساختمان در مهار رفتار متقابل ساختمان-تونل است.

کلیدواژگان :
تونل‌سازی مرحله‌ای، تونل‌های صدر ـ نیایش، اجزای محدود، اندرکنش ساختمان ـ تونل، نشست سطح زمین، وزن ساختمان، هندسه‌ی ساختمان.

 
 نظرات