مقالات   
 

 مدل‌سازی موج ناشی از شکست سد

عنوان مقاله: استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدل‌سازی موج ناشی از شکست سد / نویسندگان: علیرضا حسین‌زاده تبریزی، مهناز قایینی حصاروییه ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 21 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدل‌سازی موج ناشی از شکست سد
نویسندگان: علیرضا حسین‌زاده تبریزی، مهناز قایینی حصاروییه
انتشاریافته در: دهمین کنگره‌ی بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده‌ی مهندسی عمران، تبریز، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

چکیده :
شبیه سازی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد تقریبا اطلاعات کافی در خصوص تغییرات مکانی و زمانی سیلاب نظیر نحوه پخش سیل ، عمق آب، سرعت جریان و زمان رسیدن موج و پس رفت آن ارائه می دهد. تحقیق حاضر با هدف ارائه و توسعه مدل عددی کارآمد برای پدیده شکست جزئی سد انجام گرفته و مدل مربوط برپایه روش حجم محدود و با استفاده از شبکه مثلثی بی سازمان اجرا شده است. در این مدل معادلات آب کم عمق مورد استفاده قرار گرفته است. فلاکس های مربوط به سلولها توسط حل کننده تقریبی ریمانHLLC محاسبه شده اند. مقایسه نتایج مدل حاضر با مطالعات دیگر محققین نشان می دهد مدل حاضر از دقت و کارایی مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها :
روش حجم محدود، شکست جزئی سد، روش HLLC، آب کم‌عمق.

 
 نظرات