مقالات   
 

 شکست ناگهانی سد در مسیرهای قوسی

عنوان مقاله: هیدرودینامیک سه‌بعدی شکست ناگهانی سد در مسیرهای قوسی / نویسنده: اکبر صفرزاده ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: دوشنبه 17 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: هیدرودینامیک سه‌بعدی شکست ناگهانی سد در مسیرهای قوسی
نویسنده: اکبر صفرزاده
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۷، شماره‌ی ۳، تابستان ۱۳۹۶.

چکیده :
در این مقاله، هیدرودینامیک سه بعدی شکست سد در مسیرهای قوسی بصورت عددی مدلسازی شده و تاثیر زاویه و شعاع انحنای قوس بر الگو و نحوه حرکت موج سیلاب بررسی شده است. هدف اصلی، بررسی تفاوت ها و تشابه های پدیده شکست سد در مسیرهای مستقیم و قوسی می باشد. نتایج حاصله نشان داد که در لحظات اولیه شکست سد در مسیر مستقم، بخاطر تاثیر موج دینامیکی، یک پیک موضعی در هیدروگراف سیلاب رخ می هد و تا فاصله ای در پائین دست سد این پدیده حفظ می شود. در حالیکه در بازه های قوسی بواسطه نامتعادل شدن موج سیلاب پیش رونده، چنین پدیده ای تنها در محل سد رخ داده و به سرعت از بین می رود. وجود بازه قوسی باعث کاهش شتاب حرکت موج سیلاب شده و تاثیر قوس بر روند حرکت موج سیلاب در امتداد جداره داخلی بسیار بیشتر از جداره های خارجی و خط مرکزی کانال می باشد. تغییر شعاع انحنا تاثیر بسزایی بر حرکت موج سیلاب در امتداد جداره داخلی قوس داشته ولی تاثیر این پارامتر در سرعت حرکت موج سیلاب در امتداد جداره بیرونی و خط مرکزی کانال زیاد نمی باشد. مسیر قوسی فقط بر شاخه صعودی هیدورگراف سیلاب و مشخصات نقطه پیک تاثیر گذار بوده و شاخه نزولی مشابه مسیر مستقیم می باشد.

کلیدواژه‌ها :
شکست سد، قوس رودخانه، موج سیلاب، مدل عددی، موج دینامیکی.

 
 نظرات