مقالات   
 

 مقاومت برشی بتن پودری واکنش‌پذیر

نام مقاله: بررسی مقاومت برشی بتن پودری واکنش‌پذیر تحت اثر برش خالص و مقایسه‌ی آن با بتن معمولی / پدیدآورندگان: آیدین طوفانی میلانی، حسن افشین، یاسر علیلو کسجینی، حمید ناصری ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 4 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی مقاومت برشی بتن پودری واکنش‌پذیر تحت اثر برش خالص و مقایسه‌ی آن با بتن معمولی
پدیدآورندگان: آیدین طوفانی میلانی، حسن افشین، یاسر علیلو کسجینی، حمید ناصری
انتشاریافته در: دوفصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «تحقیقات بتن»، سال هشتم، شماره‌ی ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
بتن پودری واکنشپذیر از دستاورد­های جدید تکنولوژی بتن می‌باشد. توسعه و به کارگیری این نوع بتن بستگی به شناخت بیشتر خصوصیات و مشخصات آن دارد. مقاومت برشی یکی از مشخصه­‌های مهم برای طراحی اجزای بتنی می‌­باشد. یکی از روش­‌های موثر و مفید برای به دست آوردن مقاومت برشی بتن تخمین این مقاومت با استفاده از مقاومت فشاری می‌­باشد. در این پژوهش مخلوط­‌های بتن پودری واکنش­‌پذیر و بتن معمولی با طرح اختلاط‌­های متفاوت با مصالح موجود در کشور تهیه و مشخصات مکانیکی آن‌ها مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. برای سنجش مقاومت برشی از دو روش : JSCE G553 و روش ابداعی افشین ـ علیلو استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اختلاف خصوصیات برشی بتن پودری واکنش‌پذیر و بتن معمولی می‌­باشد. همچنین مقاومت برشی به‌دستآمده از دو روش فوق نزدیک به یکدیگر هستند. با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌­ها، رابط‌ه­ای تجربی برای تخمین مقاومت برشی بتن پودری واکنش‌­پذیر با استفاده از مقاومت فشاری آن پیشنهاد ­گردیده است.

کلیدواژگان :
بتن پودری واکنش‌پذیر (RPC)، مشخصات مکانیکی، مقاومت برشی، مقاومت فشاری.

 
 نظرات