مقالات   
 

 تحلیل ریسک در طراحی سنگ‌چینِ پایه‌های پل

عنوان مقاله: کاربرد آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در طراحی سنگ‌چین جهت حفاظت از بستر رودخانه در محل پایه‌های پل / نویسندگان: مجتبی کریمایی طبرستانی، رضا روشن

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: یکشنبه 18 مهر 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: کاربرد آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در طراحی سنگ‌چین جهت حفاظت از بستر رودخانه در محل پایه‌های پل
نویسندگان: مجتبی کریمایی طبرستانی، رضا روشن
ارائه‌شده در: دهمین کنگره‌ی بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

چکیده :
استفاده از سنگچین بعنوان یکی از معمول ترین روش های کنترل و کاهش پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل مطرح می باشد. اما طراحی اندازه پایدار سنگچین بعلت مکانیزم شکست پیچیده آن و همچنین عدم قطعیت های ذاتی موجود در برآورد پارامترهای موثر بر آن، بعنوان یکی از چالش های مهندسی هیدرولیک می باشد. بر این اساس نیاز به مطالعه جدی قابلیت اطمینان پایداری دانه های سنگچین برای اطمینان از ایمنی پل ها و همچنین دستیابی به طرحی اقتصادی احساس می گردد. در تحقیق حاضر، بعد از بررسی موارد مختلف عدم قطعیت پارامترهای موثر بر پایداری سنگچین، طراحی آن بصورت احتمالاتی و بر اساس تحلیل قابلیت اطمینان مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس، پس از ارزیابی عدم قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولیکی مربوط به سیلاب طراحی، اقدام به طراحی سنگچین به صورت احتمالاتی در محل یک نمونه پل به عنوان مطالعه موردی به همراه سناریوهای طراحی مختلف شامل طراحی سنگچین به همراه طوق و دیوار هدایت می‌شود.

کلیدواژه‌ها :
پایه‌ی پل، حفاظت از آب‌شستگی موضعی، طراحی سنگ‌چین، تحلیل قابلیت اطمینان، سیلاب.

 
 نظرات