مقالات   
 

 بتن‌های دارای سرباره‌ی سرب و میکروسیلیس

نام مقاله: خصوصیات مکانیکی و محافظتی بتن‌های حاوی درصدهای گوناگون سرباره‌ی سرب و میکروسیلیس در برابر پرتوهای گاما / پدیدآورندگان: حسین قاسم‌زاده موسوی‌نژاد، اشکان شهروزی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: خصوصیات مکانیکی و محافظتی بتن‌های حاوی درصدهای گوناگون سرباره‌ی سرب و میکروسیلیس در برابر پرتوهای گاما
پدیدآورندگان: حسین قاسم‌زاده موسوی‌نژاد، اشکان شهروزی
انتشاریافته در: دوفصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «تحقیقات بتن»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
در مطالعه حاضر، ضریب تضعیف خطی بتن‌های حاوی درصدهای مختلف سرباره سرب و میکروسیلیس در برابر اشعه گامای ساطع‌شده از چشمه‌های Cs-۱۳۷ و Co-۶۰ به روش آزمایشگاهی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو اندازه‌گیری شد. همچنین مقاومت فشاری و سرعت پالس اولتراسونیک نمونه‌ها تعیین گردید. دو سری مخلوط‌های بتنی طراحی و ساخته شدند. در ساخت مخلوط‌های سری اول درصدهای مختلف ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ سرباره سرب جایگزین ماسه طبیعی شد و در ساخت مخلوط‌های سری دوم میکروسیلیس به اندازه ۱۰ درصد وزن سیمان به کلیه مخلوط‌های سری اول اضافه گردید. نتایج حاکی از تأثیر مثبت سرباره سرب و میکروسیلیس بر خواص محافظتی بتن‌ها در برابر اشعه گاما است به‌طوری‌که نمونه‌های حاوی ۱۰۰‌ درصد سرباره سرب و میکروسیلیس که مقاومت فشاری مناسب ۶۲ مگا پاسکال را کسب کرد بالاترین ضریب تضعیف خطی را در برابر اشعه گاما نشان دادند. همچنین توافق نسبتاً خوبی بین نتایج روش تجربی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها :
پرتوهای گاما، بتن محافظ، سرباره‌ی سرب، ضریب تضعیف خطی، شبیه‌سازی مونت‌کارلو.

 
 نظرات