مقالات   
 

 طرح بهینه‌ی خاک مسلح به منظور افزایش ظرفیت باربری

نام مقاله : بررسی طرح بهینه‌ی خاک مسلح به منظور افزایش ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه، با استفاده از مدل‌سازی عددی / نویسنده : رضا حیدری ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آذر 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)


نام مقاله : بررسی طرح بهینه‌ی خاک مسلح به منظور افزایش ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه، با استفاده از مدل‌سازی عددی
نویسنده : رضا حیدری

چکیده :
یکی از مسائل مهم در طراحی‌های ژئوتکنیکی، بهبود خاک و پارامترهای آن به منظور افزایش ظرفیت باربری می‌باشد‌. در این زمینه چنانچه عمق خاکِ ضعیف کم باشد، اقدام به برداشت خاک می‌شود، که به‌ندرت پیش می‌آید‌. روش‌هایی همچون استفاده از پی عمیق در شرایطی که خاکِ ضعیف در اعماق زیاد گسترش یافته است، می‌تواند کارساز باشد، ولی هزینه‌بر است‌. امروزه استفاده از روش‌های نوینی همچون تسلیح درجای خاک، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ انعطاف‌پذیریِ طرح و اجرا و مقاومت در برابر زمین‌لرزه، کاملا مناسب است‌.
در این بررسی تأثیر طول و چیدمان تسمه‌ی فولادی به عنوان مسلح‌کننده در خاک ماسه‌ای به منظور افزایش ظرفیت باربری آن و برای پی نواری با استفاده از روش عددی المان محدود و نرم‌افزار plaxis بررسی شده ‌است. یافته‌ها نشان دادند که به‌کارگیریِ تسمه فولادی به طول حدود 6B با فواصلی برابر عرض پی و چیدمان تسمه‌ی کوتاه در بالا و افزایش طول در ردیف‌های بعدی بهترین نتیجه را دربردارد‌.

واژه‌های کلیدی :
بهبود خاک، پی عمیق، تسلیح درجای خاک، روش عددی.

 
 نظرات