مقالات   
 

 آسیب‌شناسیِ لرزه‌ایِ گذرهای شهری

نام مقاله: آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری؛ مطالعه‌ی موردی: محله‌ی کارمندان، کرج / پدیدآورندگان: محمدمهدی عزیزی، میلاد همافر ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 21 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری؛
مطالعه‌ی موردی: محله‌ی کارمندان، کرج
پدیدآورندگان: محمدمهدی عزیزی، میلاد همافر

چکیده :
برنامه‌ریزی شهری با هدف کاهش آسیب‌پذیری، ناگزیر از شناخت چگونگی و علل آسیب‌پذیریِ هر یک از عناصر کالبدیِ شهر است. در این راستا، آسیب‌شناسی لرزه‌ایِ شبکه‌ی ارتباطی و به‌ویژه گذرها و معابر شهری، به‌عنوان یکی از عناصر کالبدی شهر، از اهمیتی ویژه برخوردار است.
این پژوهش تلاش دارد با به‌کارگیری روش‌های نوین آماریِ مرتبط و AHP و نیز بهره‌گیری ازGIS ، مدلی بسط‌پذیر را برای تعیین آسیب‌پذیریِ لرزه‌ایِ گذرهای شهری ارائه کند. برای تدقیق پیشنهادهای یادشده، محله‌ی کارمندان واقع در شهر کرج به‌عنوان مطالعه‌ی موردی، ارزیابی شده است. بر پایه‌ی دستاوردها و نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی، از میان 10 معیار آسیب‌پذیریِ گزیده در این پژوهش، معیارهایِ جمعیتِ مرتبط با گذر، موقعیت و ویژگی‌های زیرساخت‌های شهری و شیب گذر، از بیش‌ترین اهمیت، و معیارهای دسترسی و کیفیتِ کفِ گذر، از کم‌ترین اهمیت در تعیین سطح آسیب‌پذیری گذر برخوردارند.
بررسی روابط همبستگی، نشان از همبستگی درونی میان معیارها، هم‌پوشانی داده‌ها و نبود امکان تعیین حد آستانه به‌صورت منفرد برای معیارها دارد. بنابراین، آسیب‌پذیریِ لرزه‌ایِ گذرهای شهری، معلول یک معیار نبوده و برآیند مجموعه‌ای از عوامل است. برای تعیین آسیب‌پذیری لرزه‌ای، ضروری‌ست از روش‌هایِ تحلیلیِ مبتنی بر تحلیل توأمان معیارها سود جست، که این امر نشان‌دهنده‌ی مطلوبیت و کارآیی مدل ارزیابی پیشنهادیِ این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها :
برنامه‌ریزی، کاهش آسیب‌پذیری، زمین‌لرزه، شبکه‌ی ارتباطی، معابر و گذرهای شهری، شهر کرج.

 
 نظرات    
 
میثم تقی‌زاده 19:05 یکشنبه 6 مرداد 1392
0
 میثم تقی‌زاده
ممنون