مقالات   
 

 پیش‌بینی تغییر شکل لرزه‌ای شیب‌های خاکی

عنوان مقاله: پیش‌بینی تغییر شکل ماندگار لرزه‌ای شیب‌های خاکی با شتاب تسلیم متغیر، به روش تحلیلی وابسته / نویسندگان: یاسر جعفریان، علی لشگری ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 12 مهر 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: پیش‌بینی تغییر شکل ماندگار لرزه‌ای شیب‌های خاکی با شتاب تسلیم متغیر، به روش تحلیلی وابسته
نویسندگان: یاسر جعفریان، علی لشگری
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
روش‌های مبتنی بر روش بلوک صلب نیومارک در تخمین تغییرمکان ماندگار شیب‌های خاکی تحت بار زلزله به دلیل سادگی نسبت به سایر روش‌ها بیشتر مورد توجه مهندسان قرار گرفته‌اند. علی‌رغم مزایایی که روش‌های ذکرشده دارند، محدودیت‌هایی در مبانی آن‌ها نهفته است. یکی از این محدودیت‌ها، ثابت‌بودن شتاب تسلیم در حرکت رو به پایین توده‌ی لغزش است. در این نوشتار، تغییرشکل هندسی سطح لغزش در حین تغییرمکان لرزه‌یی به‌صورت وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش طول گسیختگی منجر به کاهش تغییرمکان می‌شود. همچنین نسبت دوره‌ی تناوب، ضریب گسیختگی، و پارامترهای لرزه‌یی تأثیر قابل‌توجهی در نتایج دارند. در ادامه، با استفاده از رکوردهای زلزله مشتمل بر ۱۳۶۳ رکورد میدان آزاد از ۲۵ زلزله، تغییرمکان ماندگار شیب‌های خاکی توسط روش تحلیلی وابسته به شتاب تسلیم بررسی و مدل همبستگی در این خصوص ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها :
زلزله، سازه‌های خاکی، تغییر مکان ماندگار، شتاب تسلیم وابسته به تغییر مکان، روش بلوک صلب، تحلیل وابسته.

 
 نظرات