مقالات   
 

 رفتار قاب فولادی خمشی دارای دال مجوف

عنوان مقاله: رفتار لرزه‌ای قاب فولادی خمشی دارای دال مجوف حبابی و استوانه‌ای تحت زلزله‌های حوزه نزدیک با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود...

ارسال کننده: فرزاد وفادار
تاریخ ارسال: سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: رفتار لرزه‌ای قاب فولادی خمشی دارای دال مجوف حبابی و استوانه‌ای تحت زلزله‌های حوزه نزدیک با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود
نویسندگان: مجتبی فتحی، داریوش اسدی‌زاده
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «عمران مدرس»، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی ۴، زمستان ۱۳۹۲.

چکیده :
در این مقـاله رفتار قاب‌های دارای سه نوع دال مجوف حبابی، مجوف استوانه‌ای و بتنی توپر تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد که دال حبابی در مقایسه با سایر دال‌ها مقاومت و سختی قاب را افزایش داده و تحت شتابنگاشت با PGA بزرگتر و تغییر مکان کوچکتری به مکانیسم می‌رسد. همچنین میزان جذب انرژی در این نوع قاب بیشترین و در قابی با دال مجوف استوانه‌ای کمترین است. در قاب با دالهای مجوف سهم ستون‌ها در اتلاف انرژی بیشتر از تیرها ولی در قاب با دال توپر این سهم در تیرها بیشتر است. نحوه تشکیل مفصل پلاستیک در اعضا و پیشرفت خطوط تسلیم در دال‌های مجوف کاملا با دال توپر متفاوت است. دال توپر و دال مجوف استوانه‌ای همزمان با قاب به مکانیسم می‌رسند اما در دال حبابی هنگامی که قاب فولادی به مکانیسم می‌رسد، هنوز کل دال گسیخته نشده است.

کلیدواژگان :
زمین‌لرزه‌ی حوزه نزدیک، قاب فولادی، تحلیل غیرخطی دینامیکی، مدل‌سازی اجزای محدود، دال مجوف حبابی، استوانه‌ای و توپر.

 
 نظرات