مقالات   
 

 تصفیه‌ی روان‌آب سطحی با سنگ‌دانه‌های روسازی

عنوان مقاله: تصفیه‌ی روان‌آب سطحی با بهره‌گیری از سنگ‌دانه‌های لایه‌های روسازی نفوذپذیر / نویسندگان: امیر قاسمی مقدم، نادر مختارانی، امیر کاووسی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: سه شنبه 14 شهریور 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تصفیه‌ی روان‌آب سطحی با بهره‌گیری از سنگ‌دانه‌های لایه‌های روسازی نفوذپذیر
نویسندگان: امیر قاسمی مقدم، نادر مختارانی، امیر کاووسی
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، ویژه‌نامه، بهمن و اسفند ۱۳۹۵.

چکیده :
در این تحقیق تاثیر سنگدانه‌های مختلف در لایه‌های روسازی نفوذپذیر جهت تصفیه رواناب شهری در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از تهیه سنگدانه‌های سرباره‌ای، سیلیسی و سنگ‌آهکی و آماده‌سازی راکتور‌ها، آزمایش‌ها در سیکل‌های متوالی به صورت پیوسته با استفاده از رواناب سنتزی انجام پذیرفت. کلیه آزمایش‌ها در راکتورهای استوانه‌ای شکل به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و قطر ۲۰ سانتیمتر که ۵۰ سانتیمتر از ارتفاع آن (۱۰ سانتیمتر لایه فیلتر و ۴۰ سانتیمتر لایه اساس) توسط مصالح پر شده بود انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده اگر چه هر سه نوع سنگدانه مورد استفاده از توانایی قابل قبولی در تصفیه رواناب برخوردار بودند اما سرباره در مقایسه با سایر مصالح توانایی بالاتری در حذف آلاینده از خود نشان داد. در این تحقیق حداکثر میزان حذف COD، فسفر و جامدات از رواناب پس از گذشت ۳ ساعت به ترتیب به میزان ۶۰، ۵۹ و ۷۰ درصد بوده که پس از ۱۲۰ ساعت به ترتیب به ۹۸، ۹۶ و ۹۹ درصد افزایش یافت. همچنین در این پژوهش ظرفیت جذب بار آلی، فسفر و جامدات در ستون‌های حاوی سنگدانه‌ سرباره‌ای، به ترتیب برابر با ۴۳/۳، ۲۱/۰ و ۱۰/۲۲ ‌گرم به ازای هر کیلوگرم سنگدانه برآورد گردید. در ادامه داده‌های تجربی فرایند حذف بار آلی با مدل‌های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم و مدل سینتیکی پخش بین ذره‌ای مطابقت داده شد. بر ‌اساس نتایج حاصل، فرایند حذف بار آلی توسط هر سه سنگدانه مورد استفاده از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها :
روسازی نفوذپذیر، روان‌آب، COD، فسفر، جامدات کل.

 
 نظرات