مقالات   
 

 ترمیم دیوارهای مصالح بنایی آسیب‌دیده در زلزله

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی طرح ترمیم یک‌طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه‌دیده در زلزله / نویسندگان: حمیدرضا فرشچی، عبدالرضا سروقدمقدم ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 5 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی طرح ترمیم یک‌طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه‌دیده در زلزله
نویسندگان: حمیدرضا فرشچی، عبدالرضا سروقدمقدم
انتشاریافته در: مجله‌ی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۲۳، ۳۷- ویژه‌ی عمران و مکانیک، بهار ۱۳۸۶.


کلیدواژگان :
ترمیم یک‌طرفه، دیوارهای مصالح بنایی، سازه‌ی آسیب‌دیده، زلزله.

 
 نظرات