مقالات   
 

 رابط‌ه‌ی میان سرعت موج برشی و آزمون کاوشگر دینامیکی

نام مقاله: رابط‌ه‌ی تجربی میان سرعت موج برشی (VS) و نتایج آزمون کاوشگر دینامیکی (DP) در آبرفت‌های گستره‌ی شهر قم / پدیدآورندگان: مهدی خداپرست، علی‌محمد رجبی، مجتبی علی‌زاده ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 17 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: رابط‌ه‌ی تجربی میان سرعت موج برشی (VS) و نتایج آزمون کاوشگر دینامیکی (DP) در آبرفت‌های گستره‌ی شهر قم
پدیدآورندگان: مهدی خداپرست، علی‌محمد رجبی، مجتبی علی‌زاده
انتشاریافته در: نشریه‌ی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۱، شماره‌‌ی ۱، ۱۳۹۳.

چکیده :
امروزه استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی مانند پهنه‌بندی نوع زمین، پارامتر‌های ژئوتکنیکی، شدت خطرهای لرزه‌ای و زمین‌لغزش، کاربردهای زیادی پیدا کرده است. با تهیه این نقشه‌ها که با توجه به اهداف مورد نظر و بر اساس بانک‌های اطلاعاتی گسترده و استاندارد‌‌-های موجود تهیه می‌شوند، می‌توان هزینه‌ها را کاهش و سرعت تصمیم-گیری در قضاوتهای مهندسی را افزایش داد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و داده‌های مربوط به آزمایش کاوشگر دینامیکی حاصل از بررسی ۶۵۰ گمانه در ۲۵۰ محل مختلف شهر قم و نتایج مربوط به ۱۰ آزمایش تعیین سرعت موج برشی، رابطه جدیدی بین داده‌های کاوشگر دینامیکی و سرعت موج برشی پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان :
پهنه‌بندی، سرعت موج برشی، روش درون‌چاهی، آبرفت، قم، کاوشگر دینامیکی.

 
 نظرات