مقالات   
 

 بخش کاهش‌یافته‌ی اتصال فولادی RBS

عنوان مقاله: تأثیر قسمت کاهش‌یافته‌ی اتصال فولادی RBS بر روی مقطع کامل / نویسندگان: ایمان منصوری، جواد رفیعی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 بهمن 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تأثیر قسمت کاهش‌یافته‌ی اتصال فولادی RBS بر روی مقطع کامل
نویسندگان: ایمان منصوری، جواد رفیعی
انتشاریافته در: دوماهنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، ویژه‌نامه، بهمن و اسفند ۱۳۹۵.

چکیده :
یکی از اتصالاتی که با فلسفه ضعیف‌تر کردن تیر به کار می‌رود، اتصال خمشی تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) می‌باشد. ایده تضعیف بر این پایه است که قسمت‌هایی از بال تیر در ناحیه نزدیک به اتصال تیر به ستون بریده می‌شود و با تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه RBS، این ناحیه به عنوان یک فیوز شکل‌پذیر عمل می‌کند. در این مطالعه عملکرد چرخه‌ای اتصال خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در محیط نرم‌افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. اتصال مورد بررسی یک اتصال یک‌طرفه می‌باشد که محل اعمال بار انتهای تیر می‌باشد. در این اتصال، طول تیر به اندازه نصف دهانه مورد نظر در یک سازه طراحی شده می‌باشد. در مدل‌سازی این اتصال برای دو سر ستون شرایط مرزی مفصلی در نظر گرفته شده است و از حرکت خارج از صفحه تیر جلوگیری به عمل آمده است. برای بارگذاری چرخه‌ای از قرارداد بارگذاری پیشنهاد شده در آیین‌نامه AISC استفاده شده است. در تحلیل پارامتریک این اتصال تاثیر تغییر ابعاد ناحیه برش در رفتار اتصال بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که ظرفیت خمشی اتصال RBS از اتصال با مقطع کامل بیشتر می‌باشد اما در در اتصال با مقطع کامل مفصل پلاستیک ایجاد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها :
اتصال فولادی، تیر با مقطع کاهش‌یافته، رفتار چرخه‌ای، تحلیل اجزای محدود.

 
 نظرات