مقالات   
 

 یک روش پوش‌اور برای تحلیل لرزه‌ای ساختمان‌ها

عنوان مقاله: ارائه‌ی یک روش پوش‌اور به‌هنگام‌شونده برای تحلیل لرزه‌ای ساختمان‌های با پلان نامتقارن / نویسندگان: رضا عباس‌نیا، فؤاد مهاجری ناو، علیرضا تاجیک داوودی ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارائه‌ی یک روش پوش‌اور به‌هنگام‌شونده برای تحلیل لرزه‌ای ساختمان‌های با پلان نامتقارن
نویسندگان: رضا عباس‌نیا، فؤاد مهاجری ناو، علیرضا تاجیک داوودی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۴.۱، زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
در این نوشتار، یک روش تحلیل پوش‌اور بهنگام شونده‌ی جدید برای تخمین پاسخ‌های لرزه‌یی ساختمان‌های سه‌بعدی نامتقارن با درنظرگرفتن اثر پیچش ارائه شده است. روش معرفی‌شده، که با عنوان A‌P‌A‌T شناخته می‌شود، روشی یک‌بار اجراست، که از یک الگوی بار معادل برای تحلیل پوش‌اور سازه استفاده می‌کند. الگوی بار A‌P‌A‌T از طریق روش ترکیب مودال براساس جرم مؤثر مودی (E‌M‌M‌C) به‌دست می‌آید. اعتبار روش معرفی‌شده از طریق یک مطالعه‌ی پارامتریک روی مجموعه‌یی از مدل‌های سه‌بعدی نامتقارن مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعه‌ی پارامتریک نشان می‌دهد که روش پیشنهادی توانایی بالایی در تخمین پاسخ‌های محلی تغییرمکان ساختمان‌های نامتقارن دارد.

کلیدواژه‌ها :
تحلیل استاتیکی غیرخطی، پوش‌اور، پیچش، ساختمان با پلان نامتقارن، تحلیل لرزه‌ای.

 
 نظرات