مقالات   
 

 ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی

عنوان مقاله: برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب / نویسندگان: میثم نجف‌زاده، احمدرضا صیادی، جعفر خادمی حمیدی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: یکشنبه 8 مهر 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب
نویسندگان: میثم نجف‌زاده، احمدرضا صیادی، جعفر خادمی حمیدی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۳.

چکیده :
مدل‌­های تخمین هزینه از جمله ابزارهای مهم در به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی، انجام مطالعات امکان‌­سنجی، بودجه‌­بندی و تامین منابع مالی پروژه­‌های ساخت است. در این تحقیق مدلی برای برآورد مقدماتی هزینه‌ی عملیات ساخت تونل‌­های کوتاه راه به روش حفر چالزنی-انفجار با استفاده از تحلیل رگرسیون تک و چند متغیره به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های پارامتریک، ارائه شده است. بدین منظور از داده‌­های ۱۲مقطع از تونل‌­های راه شمال غرب کشور استفاده شده است. مدل‌سازی تک متغیره با متغیر توضیحی RMR نشان داده است. از میان توابع مختلف، تابع نمایی با حداقل نرخ خطای مطلق ۱۳درصد بهتر از سایر توابع است. مدل‌­سازی چند متغیره با در نظر گرفتن شاخص رده­‌بندی توده‌سنگ RMR و ارتفاع روباره به عنوان متغیرهای مستقل نیز نشان داده است. تنها مدل­ رگرسیونی خطی معنادار بوده و با حد­اقل نرخ خطای مطلق تقریبی ۱۱درصد از اعتبار مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها :
تونل‌های کوتاه راه، برآورد هزینه، تحلیل رگرسیون، ارتفاع روباره، RMR.

 
 نظرات