مقالات   
 

 پیش‌‌بینی طول مفصل پلاستیک پایه‌های‌ پل‌های بتن‌آرمه

نام مقاله : پیش‌‌بینی طول مفصل پلاستیک پایه‌های‌ پل‌های بتن‌آرمه با بهره‌گیری از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی / پدیدآورندگان : علی خلیلی، مسعود احمدی، ابراهیم امامی، علی خیرالدین ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: دوشنبه 21 تیر 1395
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : پیش‌‌بینی طول مفصل پلاستیک پایه‌های‌ پل‌های بتن‌آرمه با بهره‌گیری از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی
پدیدآورندگان : علی خلیلی، مسعود احمدی، ابراهیم امامی، علی خیرالدین
انتشاریافته در : دوفصل‌نامه‌ی «تحقیقات بتن»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
اتوجه به اهمیت پل‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی و لزوم خدمت رسانی آن‌ها بعد از وقوع زلزله، طراحی مناسب این دست سازه‌‌ها امری مهم می‌باشد. در همین راستا یک گام مهم برای پیش بینی عملکرد این نوع سیستم‌های سازه‌ای تحت شرایط مختلف بارگذاری، تعیین محل پاسخ غیر ارتجاعی می‌باشد. در پایه‌ پل‌ها، این تغییر شکل‌های غیر ارتجاعی عمدتاً در طولی محدود به نام مفصل پلاستیک رخ می‌دهند. یک مدل مناسب برای رفتار مفصلی در پایه‌ پل‌های بتن آرمه کمک شایانی به جزییات بندی و تخمین تغییر شکل‌های نسبی برای طراحی بر اساس عملکرد، خواهد کرد. در این مقاله با استفاده از نتایج آزمایشاتی که بر روی پایه‌ پل‌های بتن آرمه صورت گرفته است و همچنین با بهره‌گیری ازالگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی به پیش بینی طول مفصل پلاستیک در پایه پل‌های بتن آرمه پرداخته‌ شده است. نتایج نشان دهنده صحت بالای الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌ بینی این پارامتر نسبت به سایر روابط ارایه شده با توجه به درصد خطا محاسبه شده، می‌باشد.

کلیدواژگان :
طول مفصل پلاستیک، پایه های پل‌های بتن آرمه، الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی، شریان‌های حیاتی.

 
 نظرات