مقالات   
 

 رفتار عرشه‌ی پل‌های قطعه‌ایِ پیش‌ساخته‌

عنوان مقاله: اثر زلزله‌ی قائم بر رفتار عرشه‌ی پل‌های قطعه‌ایِ پیش‌ساخته‌ی پس‌کشیده‌ی غیرچسبیده / نویسندگان: میلاد آفرینی فرد، محمد خان‌محمدی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 29 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: اثر زلزله‌ی قائم بر رفتار عرشه‌ی پل‌های قطعه‌ایِ پیش‌ساخته‌ی پس‌کشیده‌ی غیرچسبیده
نویسندگان: میلاد آفرینی فرد، محمد خان‌محمدی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۲۰ ـ ۱۳۹۵.

چکیده :
به دلیل مزایای فوق العاده‌ی پل‌های پیش‌ساخته‌ی قطعه‌ای از جمله سرعت ساخت و ساز بالا و عدم نیاز به انسداد جریان ترافیک در مناطق شهری، استفاده از آن‌ها در جهان در حال گسترش است، ولی استفاده از آن‌ها در مناطق لرزه‌خیز به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از پاسخ دینامیکی‌‌شان با نگرانی‌هایی همراه است. با توجه به پیش‌ساخته بودن این نوع پل‌ها و جهت اجرای سریع‌تر، اتصال و پیوستگی قطعات با یکدیگر از طریق تنیدگی صورت می‌گیرد بنابراین ا انتظار می‌رود تحت تحریک زلزله‌ی قائم، رفتار روسازه به خصوص در پل‌هایی که عرشه به صورت دهانه‌های ساده و مجزا بر روی پایه‌ها قرار می‌گیرند، متاثر از عملکرد درزها باشد. در مطالعه‌ی حاضر سعی شده است تاثیر زلزله‌ی قائم بر عرشه‌ی این پل‌ها در مناطق نزدیک و دور از گسل با مدل‌سازی یک پل نمونه مورد مطالعه قرار گیرد و میزان خسارت زلزله‌ی قائم بر عرشه‌ی پل‌ها در سطوح مختلف زلزله بررسی شده و ارزیابی گردد. نتایج نشان داد پاسخ این پل‌ها و درزها می‌تواند بسیار متاثر از مولفه‌ی قائم باشد، به گونهای ‌که با توجه به نتایج مربوط به میانگین تغییرمکان درزها، بازشدگی محتمل‌ترین خسارت ناشی از مولفه‌ی قائم زلزله است.

کلیدواژه‌ها :
عرشه‌ی پیش‌ساخته‌ی قطعه‌ای، بتن پس‌تنیده، زلزله‌ی قائم، درز، نزدیک گسل.

 
 نظرات