مقالات   
 

 اتصال صلب تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته

عنوان مقاله: ارزیابی آزمایشگاهی یک نوع اتصال صلب پیشنهادی تیر به ستون پیش‌ساخته‌ی بتنی با المان رابط فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی / نویسندگان: مجتبی فتحی، محمدحسین آفریدون ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: شنبه 19 مرداد 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی آزمایشگاهی یک نوع اتصال صلب پیشنهادی تیر به ستون پیش‌ساخته‌ی بتنی با المان رابط فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی
نویسندگان: مجتبی فتحی، محمدحسین آفریدون
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
در این نوشتار، یک نوع اتصال صلب به منظور استفاده در سازه‌های پیش‌ساخته‌ی بتنی پیشنهاد شده است. در این اتصال از یک المان فولادی رابط برای متصل‌کردن تیر و ستون پیش‌ساخته استفاده شده است. این المان، به دو صورت نمونه‌ی پیچی و جوشی پیشنهاد شده است. نمونه‌های مذکور در مقیاس واقعی تحت آزمایش بارگذاری سیکلیک قرار گرفته و نتایج آنها از لحاظ میزان مقاومت، سختی، ظرفیت جذب انرژی، و شکل‌پذیری و همچنین نحوه‌ی پیدایش و گسترش ترک با نتایج حاصل از آزمایش نمونه‌ی یکپارچه‌ی معمولی مقایسه شده است. نمونه‌ها تمامی ضوابط آیین‌نامه‌ی ۰۱-۱٫۱T A‌C‌I را برآورده کرده‌اند و لذا قابلیت به‌کارگیری در سیستم قاب خمشی پیش‌ساخته‌ی بتنی را دارند. همچنین نوع و توزیع ترک‌ها و مکانیسم شکست نمونه‌ها دال بر رفتار شکل‌پذیر آنهاست.

کلیدواژه‌ها :
مطالعه‌ی آزمایشگاهی، سازه‌ی پیش‌ساخته‌ی بتنی، اتصال صلب، هیسترزیس، المان رابط فولادی.

 
 نظرات